Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 3/2020

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv  

Obsah:
  • Nahlásili jste nám…
  • Gliklazid a riziko vzniku anémie
  • Dulaglutid a maligní nádor pankreatu
  • Nežádoucí účinky léčiv hlášené SÚKL v r. 2019
  • Důležité informace o bezpečnosti léčiv
  • Přehled Informačních dopisů zdravotnickým pracovníkům
  • Přehled edukačních materiálů