Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 3/2017

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vyšlo 9. 10. 2017.  

Obsah:
  • Nahlásili jste nám…
  • Fingolimod  paroxysmální tachykardie vzniklá po čtyřech letech užívání
  • Extrakt z Ginkgo biloba  alergická kožní reakce
  • Závěry hodnocení léčivých látek v rámci EU
  • Nežádoucí účinky léčiv v roce 2016 (1. část)
  • Dextromethorfan  zneužívání a změna způsobu výdeje
  • Metformin – rozšíření indikace a dotazník v souvislosti s nežádoucím účinkem laktátová acidóza