ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 3/2012

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vychází 13. 7. 2012.  

Obsah:

  • Přehodnocení bezpečnostního profilu tolperisonu
  • Trimetazidin - omezení indikace u pacientů se stabilní anginou pectoris na léčbu druhé volby
  • Informace o nežádoucích účincích léčivých přípravků z celoevropské databáze
  • Domperidon a prodloužení QT intervalu
  • Metoklopramid a nová doporučení pro použití u dětí
  • SSRI a zvýšené riziko mužské neplodnosti