ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informační zpravodaj nežádoucí účinky léčiv 3/2009

  • Nežádoucí účinky léčiiv 3/2009.pdf Nežádoucí účinky léčiv 3/2009.pdf (281,47 KB)
  • Primum non nocere
  • Insulin glargin nejasné riziko kancerogenity
  • Sibutramin - bezpečnostní rizika
  • Antipsychotika a riziko žilní tromboembolie
  • Progresivní multifokální leukoencefalopatie jako nežádoucí účinek léčivých přípravků
  • Nežádoucí účinky vakcín hlášené SÚKL v roce 2008
  • Hlášení podezření na nežádoucí účinky po podání BCG vakcíny
  • Jak hlásit nežádoucí účinky léčiva