Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 2/2019

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vyšlo 14. 6. 2019.  

Obsah:
  • Úvod
  • Nahlásili jste nám
  • Kombinace naltrexonu a bupropionu v léčbě obezity a psychiatrické nežádoucí účinky
  • Antibiotika a lingua villosa nigra či jiné změny jazyka
  • Wobenzym a závažné gastrointestinální potíže
  • Nežádoucí účinky vakcín za rok 2018
  • Nežádoucí účinky léčiv hlášené SÚKL v r. 2018 – 1. část
  • Důležité informace o bezpečnosti léčiv
  • Přehled Informačních dopisů zdravotnickým pracovníkům
  • Přehled edukačních materiálů