Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 2/2012

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vychází 17. 4. 2012.  

Obsah:

  • Dabigatran (Pradaxa) a přehled nahlášených nežádoucích účinků a připomenutí některých zásad bezpečného používání
  • Nežádoucí účinky léčivých přípravků hlášených v roce 2011
  • Nežádoucí účinky vakcín hlášené SÚKL v roce 2011
  • Paracetamol i.v. a možné riziko předávkování u dětí a osob s nízkou hmotností
  • Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza jako nežádoucí účinek - připomenutí nejrizikovějších látek
  • Stroncium ranelát a nové kontraindikace a závažné kožní reakce
  • Inhibitory protonové pumpy - riziko kostních fraktur
  • Topický ketoprofen - připomenutí rizika fotosenzibility
  • Antiepileptika a kostní poruchy