ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informační zpravodaj nežádoucí účinky léčiv 2/2009

  • Nežádoucí účinky léčiv - 2/2009.pdf Nežádoucí účinky léčiv - 2/2009.pdf (4,04 MB)
  • Ketoprofen pro lokální použití a fototoxické reakce
  • Bisfosfonáty a atypické stresové fraktury
  • Klopidogrel - polymorfismus genů pro cytochrom P450 2C19 a interakce s inhibitory protonové pumpy
  • Silgard a riziko synkop provázených tonicko klonickými záškuby
  • ACE inhibitory a sartany během těhotenství a kojení
  • Methylfenidát - kardiovaskulární, cerebrovaskulární rizika a rizika dlouhodobého používání
  • Nežádoucí účinky léčivých přípravků hlášených SÚKL v roce 2008
  • Nežádoucí účinky léčivých přípravků jiných než vakcín hlášených SÚKL v roce 2008
  • Jak hlásit nežádoucí účinky léčiva