ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 1/2021

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv  

Obsah:
  • Nahlásili jste nám…
  • Antidepresiva typu SSRI a sexuální dysfunkce
  • Meloxikam a riziko fatální gastrointestinální perforace u seniorů
  • Hlášení podezření na nežádoucí účinky léčiv z ČR v r. 2020
  • Nežádoucí účinky vakcín za rok 2020
  • Statiny a podezření na kauzální souvislost s výskytem bulózního pemfigoidu
  • Fixní kombinace ibuprofen/paracetamol
  • Ulipristal acetát 5mg k léčbě děložních myomů – závěr evropského přehodnocení bezpečnosti
  • Přehled edukačních materiálů
  • Přehled Informačních dopisů zdravotnickým pracovníkům