ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 1/2019

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vyšlo 1. 3. 2019.  

Obsah:
 • Úvod
 • Nahlásili jste nám
 • Systémově užívaný isotretinoin a četné nežádoucí účinky
 • Dabigatran a vliv renálních funkcí na krvácivé nežádoucí účinky
 • Evropské přehodnocení chinolonových a fluorochinolonových antibiotik: 2017 - 2019
 • Adipex Retard a nová opatření pro používání
 • Hlášení podezření na nežádoucí účinky léčiv v ČR 2018
 • Závěry hodnocení léčivých látek v rámci EU
 • Důležité informace o bezpečnosti léčiv
 • Přehled Informačních dopisů zdravotnickým pracovníkům
 • Přehled edukačních materiálů