Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 1/2015

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vyšlo 12. 2. 2015  

Obsah:

  • Nahlásili jste nám...
  • Co-trimoxazol a závažné kožní reakce
  • Diklofenak - rozvoj nekrózy po intramuskulární aplikaci
  • Hormonální antikoncepce a nežádoucí účinky po vysazení
  • Nežádoucí účinky léčivých přípravků hlášené SÚKL v roce 2014
  • Valproát - rizika užívání v těhotenství a mitochondriální toxicita
  • Statiny a imunitně zprostředkovaná nekrotizující myopatie
  • Duální blokáda systému RAAS - závěry přehodnocení
  • Hlášení podezření na nežádoucí účinky - jak pracovat s webovým formulářem
  • Symbol černého trojúhelníku - další sledování léčivých přípravků