ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 1/2012

Nové číslo Zpravodaje nežádoucí účinky léčiv vychází 20. 1. 2012  

Obsah:

  • Citalopram, Escitalopram a riziko prodloužení QT intervalu
  • Paracetamol - přehled účinnosti a bezpečnosti
  • Statiny a riziko nově vzniklého diabetu
  • Očkování proti klíšťové encefalitidě - připomenutí, jak očkovat
  • Inhibitory protonové pumpy - riziko hypomagnezémie při dlouhodobém používání
  • Pradaxa - smrtelné případy krvácení v průběhu antikoagulační léčby
  • Reakce v místě aplikace antikoncepčního přípravku Sayana
  • Orální methotrexát a případy předávkování způsobené chybami v podávání
  • Aliskiren - riziko zjištěné ve studii u pacientů s komplikovaným diabetes mellitus 2. typu