ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 1/2011

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léků vychází 25. ledna 2011  

Obsah:

  • Nežádoucí účinky léčivých přípravků hlášených SÚKL v roce 2010
  • Rosuvastatin a riziko vzniku diabetes mellitus
  • Kortikostereoidy pro inhalační a intranazální podání a riziko psychiatrických reakcí, poruch chování a ostatních systémových nežádoucích účinků
  • Boostrix Polio - očkování proti tetanu, diftérii, pertusi a dětské obrně a nežádoucí účinky
  • Kontrastní látky s obsahem gadolinia a nefrogenní systémová fibróza
  • Bisfosfonáty pro perorální užívání a možné riziko karcinomu jícnu
  • Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu
  • Isotretinoin a závažné kožní reakce