ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 1/2010

Nové číslo informačního zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vychází 16.2.2010.  

Obsah:

  • Pandemrix - nežádoucí účinky z České republiky
  • Kazuistika - vakcína proti viru chřipky H1N1 a syndrom Guillain-Barré
  • Ketoprofen k lokální aplikaci - od spontánního hlášení nežádoucích účinků k vyšší bezpečnosti pacientů
  • Sibutramin - pozastavení registrace pro zvýšené riziko kardiovaskulárních příhod
  • Natalizumab - nová doporučení k riziku progresivní multifokální leukoencefalopatie u pacientů léčených přípravkem Tysabri
  • Nežádoucí účinky léčivých přípravků hlášených SÚKL v roce 2009
  • Vigabatrin a riziko výskytu abnormálních nálezů u vyšetření mozku magnetickou rezonancí
  • Sitagliptin a riziko pankreatidy
  • Hlášení podezření na nežádoucí účinky po podání BCG vakcíny
  • Jak hlásit nežádoucí účinky léčiva

15. 2. 2010