Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 1-2/2020

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv  

Obsah:
  • Nahlásili jste nám…
  • Prodloužení QT intervalu působením léčiv
  • Benzodiazepiny a způsob ukončení léčby
  • Hlášení podezření na nežádoucí účinky léčiv z ČR v r. 2019
  • Nežádoucí účinky vakcín za rok 2019
  • Důležité informace o bezpečnosti léčiv
  • Přehled Informačních dopisů zdravotnickým pracovníkům
  • Přehled edukačních materiálů