ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek obsahující léčivou látku tretinoinum pro perorální podání

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek obsahující léčivou látku tretinoinum o síle 10 mg v jednotce lékové formy k perorálnímu podání určeného ke kombinační léčbě zejména akutní promyelocytární leukémie.   

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o nastalé situaci mimořádné potřeby, kdy v České republice není na trhu dostupný léčivý přípravek s léčivou látkou tretinoinum pro perorální podání, který je určen ke kombinační léčbě zejména akutní promyelocytární leukémiePředpokládaný počet balení (vycházející z hlášení DIS-13 pro neregistrované léčivé přípravky za posledních 12 měsíců) činí přibližně 360 balení ročně (s obsahem 100x10 mg). Nedostupnost tohoto léčivého přípravku lze pokrýt specifickým léčebným programem.  

Vyzýváme proto zájemce o předložení návrhu specifického léčebného programu.

Návrh specifického léčebného programu předkládá právnická nebo fyzická osoba Ministerstvu zdravotnictví k vydání souhlasu a Ústavu k vydání stanoviska. Specifický léčebný program (§ 49 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů) lze uskutečnit a neregistrovaný léčivý přípravek způsobem popsaným v léčebném programu použít, distribuovat a vydávat pouze po písemném souhlasu Ministerstva zdravotnictví.

Oddělení koordinace odborných činností

3. 8. 2021