ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2013

Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 12. 2013

Žádost o poskytnutí informací k léku ISOCHOL:  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 12. 2013

Žádost o poskytnutí níže uvedených informací:  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 5. 12. 2013

Žádost o poskytnutí nezveřejněných údajů o všech léčivech a PZLÚ hrazených ze systému veřejného zdravotního pojištění: u všech léků od kdy do kdy byly hrazeny ze zdravotního pojištění (zhruba 17 000 léků). A také informace o tom, který lék je považován za originál (původní lék) a který za generikum při stanovování úhrad 1. a 2. generika.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 10. 2013

Žádost o poskytnutí rozhodnutí, kterým SÚKL rozhodl o indikačním omezení úhrady u léčivého přípravku EMEND 125 MG + 80 MG, kód SÚKL 0026637.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 10. 2013

Žádost o poskytnutí informace, kdy SÚKL rozhodne o maximální ceně a úhradě léčivého přípravku Herceptin 600 MG/5 ML  a kdy bude tento registrovaný léčivý přípravek skutečně dostupný pro pacienty.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 10. 2013 (2)

Žádost o poskytnutí informací týkajících se cenové a úhradové regulace:  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 10. 2013 (1)

Žádost o poskytnutí informací týkajících se datových center a centrálního úložiště:  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 9. 2013

Žádost o poskytnutí informací  týkajících se povinnosti převzít nepoužitelná léčiva lékárnou:  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 8. 2013

Žádost o poskytnutí informací týkajících se složení léčivého přípravku INFANRIX HEXA, INJ PLV SUS 10X0.5ML.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 11. 9. 2013

Žádost o poskytnutí informace, zda je zapotřebí k pěstování konopí pro léčebné použití jiných povolení, než je Ústavem a zákonem zmiňovaná licence udělená po nabytí účinnosti novely zákona o návykových látkách? Resp., zda jsou zde další omezení resp. regulace ohledně kupříkladu výroby, manipulace, nakládání atp. s návykovými látkami?   

Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 6. 2013

Žádost o poskytnutí informací ke konopí pro léčebné použití:  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 7. 2013

Žádost o poskytnutí informace, zda byl do České republiky v období od 1. 11. 2012 do 30. 4. 2013 dovezen a v té souvislosti následně v uvedeném období předepsán nebo použit léčivý přípravek 99mTc-Tektrotyd, kit pro přípravu radiofarmaka.   

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 4. 2013

Žádost o sdělení, zda je Ústavem vypsáno nebo bude vypsáno výběrové řízení nebo veřejná zakázka na služby týkajících se poskytování služeb či právní pomoci.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 3. 2013

Žádost o zdůvodnění rozhodnutí SÚKL, že konopí nemá prokazatelně účinné léčivé účinky a jeho léčbu nelze hradit z veřejného zdravotního pojištění.   

Žádost o poskytnutí informací ze dne 1. 3. 2013

Žádost o poskytnutí informace  týkající se výkazu zisku a ztráty SÚKL k syntetickým účtům 518 (ostatní služby), 521 (mzdové náklady) a 549 (ostatní náklady z činnosti), celkového počtu zaměstnanců Státního ústavu pro kontrolu léčiv ke konci roku 2012 a informace o celkové výši vlastního kapitálu ke konci roku 2012.