ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2014

Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 12. 2014

Žádost o poskytnutí počtu registrací a držitelů rozhodnutí o registraci u léčivých přípravků s obsahem účinné látky  verolimus (ATC: L01XE10 nebo L04AA18) a  Salmeterol/Fluticasone (ATC: R03AK06).   

Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 12. 2014 (2)

Žádost o poskytnutí dat z hlášení dodávek neregistrovaných léčivých přípravků, které jsou určeny pro použití u konkrétních pacientů v České republice v souladu s § 8 odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tzv. „individuální dovoz“) za celé období, kdy jsou k dispozici.   

Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 12. 2014 (1)

Žádost o poskytnutí databází s údaji o dodávkách registrovaných léčivých přípravků distributory do zdravotnických zařízení v letech 1970 až 2010. Struktura databáze by měla být následující:  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 12. 2014

Žádost o  poskytnutí informace, zda byla Ústavu jakýmkoliv subjektem v roce 2013 či 2014 ohlášena nežádoucí příhoda či skutečnost nasvědčující důvodnému podezření o vzniku nežádoucí příhody zdravotnického prostředku – silikonového prsního implantátu výrobce Poly Implant Prothèse (PIP) typu IMGHC-TX-H-130, šarže 03605.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 11. 2014

Žádost o poskytnutí struktury databází, ve kterých Státní ústav pro kontrolu léčiv uchovává data o distribuci a distributorech léčiv, a to tak daleko do minulosti, jak daleko má takové databáze k dispozici v elektronické formě. Strukturou databáze mám na mysli identifikátor (název) každého sloupce a jeho datatyp.   

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 11. 2014

Žádost o poskytnutí informace, kolik bylo v roce 2013 nahlášeno případů závažnějších zdravotních komplikací u dětí po podání vakcíny Infanrix Hexa.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 11. 2014

Žádost o poskytnutí informací k možnosti zřízení schránky na recepty:  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 10. 2014

Žádost o poskytnutí informací, zda bylo vydáno subjektu X osvědčení o věcném a technickém vybavení lékárny na rozsah činnosti:  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 9. 2014

Žádost o poskytnutí informací týkajících se konopí pro léčebné použití:  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 8. 2014

Žádost o poskytnutí stanovisek a rozhodnutí, která vydal Ústav na výrobky požadovaných firem.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 11. 7. 2014

Žádost o poskytnutí informací týkajících se konopí pro léčebné použití:  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 6. 2014

Žádost o poskytnutí informací týkajících se konopí pro léčebné použití:  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 5. 2014

Žádost o poskytnutí informací ve věci náhrady léku DETRALEX potravinovým doplňkem MOBIVENAL.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 5. 2014

Žádost poskytnutí informací o nahlášených nežádoucích účincích hexavakcíny v letech 2009 - 2012.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 20. 5. 2014

Žádost o poskytnutí informací k uchovávání ergotaminu v lékárně: