ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2017

Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 11. 2017

Žádost o sdělení tržního podílu žadatele, případně o sdělení informací, kterými Ústav disponuje na základě hlášení distributorů podávaných v souladu s § 77 odst. 1 písm. f) zákona o léčivech, na základě kterých si výpočet provede sám.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 12. 2017

Poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv:  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 12. 2017

Poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv:      

Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 12. 2017

Žádost o poskytnutí elektronické verze lékařské studie zdravotnického prostředku třídy I, na kterou se firma odkazuje v příbalovém letáku   

Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 11. 2017

Žádost o sdělení informace o velikosti tržního podílu největších distributorů v anonymizované podobě a o sdělení informace o počtech distributorů v jednotlivých pásmech podle jejich podílu na trhu, o velikosti tržního podílu dvaceti největších distributorů s procentuálním vyčíslením tržního podílu dosaženého na českém trhu distribucí všech humánních léčivých přípravků za období 2. čtvrtletí 2017 a 3. čtvrtletí 2017, a to v anonymizované podobě. Vyčíslení tržního podílu žadatel požaduje uvést jak v rámci finančního vyjádření (objem distribuce v cenách původce bez obchodní přirážky a DPH), tak v počtu DDD.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 11. 2017

Žádost o poskytnutí informací ke konkrétním právnickým a fyzickým osobám, a to zda jsou s nimi vedena jakákoliv řízení (+kopie rozhodnutí), seznam zdravotnických prostředků, nevyřízených žádostí, co největší další podrobnosti a také informaci, zda jsou dodnes vyráběny a uváděny na trh.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 12. 2017

Poskytnutí všech rozhodnutí vydaných SÚKL v roce 2017 a týkajících se dozoru nad reklamou na léčivé přípravky ve smyslu ust. § 7 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 12. 2017 (2)

Poskytnutí textu níže uvedených rozhodnutí vydaných SÚKL:  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 12. 2017 (1)

Poskytnutí celých textů rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv týkajících se porušení § 5b odst. 4 anebo § 5b odst. 6 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy,  která SÚKL vydal v období od 1. 1. 2010 do 7. 12. 2017, jednáním ve vztahu k odborníkům či spáchaným odborníky, a to farmaceuty, popřípadě farmaceutickými asistenty.  A jestli  proti některému z poskytnutých rozhodnutí bylo podáno odvolání, a pokud ano o sdělení sp.zn. odvolacího řízení.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 12. 2017

Žádost o poskytnutí informací k notifikaci zdravotnických prostředků.   

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 11. 2017

Žádost o poskytnutí informací k poskytování lékárenské péče.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 11. 2017

Žádost o poskytnutí informací k mechanismům působení vakcín.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 10. 2017

Žádost o poskytnutí dokumentu PAR (public assessment report) pro lék Trombex 75 mg, potahované tablety.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 10. 2017

Žádost o zpřístupnění informace, zda je dle platné legislativy možné v lékárně připravit individuálně připravovaný léčivý přípravek pro topické použití v humánní medicíně ze suroviny, která má schválené použití pouze pro veterinární účely. Konkrétně se jedná o surovinu sulfathiaziol. Přes distributora se dá surovina objednat s Certifikátem o ověření jakosti léčivé látky, v rámci kterého je každá šarže testována dle norem platného Českého lékopisu.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 10. 2017

Žádost o poskytnutí informací k odvolání a vydání nového rozhodnutí u č.j. sukl144290/2017.