ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2016

Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 12. 2016

Žádost o poskytnutí seznamu uskutečněných inspekcí správné klinické praxe za rok 2015.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 12. 2016

Žádost o poskytnutí zprávy vypracované v souladu s ustanovením § 57 ods. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů o kontrole vedené pod spisovou značkou sukls20576/2016.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 11. 2016

Žádost o poskytnutí rozhodnutí vydaných SÚKL - SUKLS41866/2012 a sukls147884/2016 Žadatel dále v souvislosti s výše uvedenými rozhodnutími žádá o poskytnutí těchto informací:  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 11. 2016

Žádost o poskytnutí dopisu/komunikace k referenčnímu léčivému přípravku.  

Zádost o poskytnutí informací ze dne 14. 11. 2016 (2)

Žádost o poskytnutí textů rozhodnutí vydaných SÚKL v následujících věcech:  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 11. 2016 (1)

Žádost o poskytnutí informací o počtu proběhlých a plánovaných kontrol smluvních výdejců a výdejen zdravotnických prostředků.   

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 11. 2016

Žádost o poskytnutí protokolu o výběru nejvhodnější nabídky nabídky na grafické a marketingové služby.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 11. 2016

Žádost o poskytnutí informace  jakého data revize a jakého přesného znění byl souhrn údajů o přípravku Trexan 2,5 mg tablety v období od 5. 9. 2015 do 10. 9. 2015.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 10. 2016 (4)

Žádost o poskytnutí textů rozhodnutí SÚKL vydaných v oblasti regulace reklamy za rok 2016.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 10. 2016 (3)

Žádost o poskytnutí textů rozhodnutí SÚKL v oblasti dozoru podle zákona o cenách za rok 2016.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 10. 2016 (2)

Žádost o poskytnutí textů rozhodnutí SÚKL v oblasti dozoru podle zákona o veřejném zdravotním pojištění za rok 2016 (týká se rozhodnutí vydaných podle §32 a §39q zákona č. 48/1997 Sb.)  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 10. 2016 (1)

Žádost o poskytnutí textů rozhodnutí SÚKL v oblasti dozoru podle zákona o léčivech za období 01-05/2016.   

Žádost o poskytnutí informací ze dne 5. 10. 2016

Žádost o poskytnutí informací týkající se dodávek neregistrovaných léčivých přípravků za rok 2016 (mimořádný dovoz a specifický léčebný program).  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 10. 2016

Žádost o poskytnutí všech předložených nabídek do výběrového řízení, které SÚKL obdržel v rámci veřejné zakázky VZSAKL01/2014  „Dodání konopí pro léčebné použití“.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 20. 9. 2016

Žádost o poskytnutí textu následujících rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv u uložení pokuty za porušení zákona o regulaci reklamy: