ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2015

Žádost o poskytnutí informací ze dne 23. 12. 2015

Žádost o poskytnutí informací o odvolacím řízení a navazujícím soudním řízení ve vztahu k rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv v nichž SÚKL v období od 1. ledna 2008 až do dne podání této žádosti uložil pokutu či případně jinou sankci za porušení zákona o regulaci reklamy:  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 12. 2015

Poskytnutí plného znění usnesení Městského soudu v Praze zde dne 11. 12. 2015, na základě kterého se musí SÚKL zdržet užití SW aplikace eRecept (ERP) - Centrální úložiště elektronických receptů.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 12. 2015

Poskytnutí plného znění usnesení Městského soudu v Praze, jímž se nařizuje předběžné opatření, na základě kterého nesmí SÚKL užívat SW aplikace popsané ve stanovisku SÚKL z 16. 12. 2015 zveřejněném na internetových stránkách SÚKL.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 12. 2015

Poskytnutí informací ohledně užívání právního informačního systému CODEXIS (dodavatel ATLAS consulting spol. s r. o.) :  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 12. 2015

Poskytnutí informací k cenovým kontrolám zdravotnických prostředků:  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 11. 2015

Poskytnutí informací týkající se textu auditu hospodaření.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 10. 2015

Žádost o poskytnutí textů následujících rozhodnutí:  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 10. 2015

Žádost o vyplnění dotazníku k investičnímu rozhodování ve státní správě.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 9. 2015

Poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o regulaci reklamy:  

Žádost o poskytnutí informací zde dne 4. 9. 2015

Poskytnutí níže uvedených informací ohledně konopí pro léčebné použití:  

Žádost o poskytnutí informací zde dne 24. 8. 2015

Poskytnutí přesného znění souhrnu údajů o přípravku IMURAN 50 MG platného v období od 10. 7. 2013 do 18. 9. 2013 - opakovaná žádost.  

Žádost o poskytnutí informací zde dne 17. 8. 2015

Poskytnutí kódu dle mezinárodní klasifikace nemocí a diagnózy podle jednotlivých použití neregistrovaného léčivého přípravku 99mTc-TEKTROTYD v období od 1. 5. 2012 do 31. 12. 2012 a v období od 1. 1. 2015 do 31. 7. 2015.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 8. 2015

Poskytnutí informací: Kdo lékaři obecně proplácí účast na klinické studii? Bylo tomu jinak v případě MUDr. xxxxx, jestliže byl do klinické studie zapojen zprostředkovaně přes jinou lékařku? Pan xxxxx žádá o poskytnutí kopie oftalmologických dotazníků, které MUDr. xxxxx dodal pro studii WN 25308/305 nebo pro jiné studie, které se týkají pana xxxxx. Pokud není možné poskytnutí této informace, žádá pan xxxxx o poskytnutí dat vyšetření podle všech oftalmologických dotazníků vyplnění v letech 2012 -2014 tímto lékařem. Žádá o bližší specifikaci, která etická komise se podílela na posuzování jím označené klinické studie.    

Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 8. 2015

Poskytnutí všech pravomocných správních rozhodnutí vydaných SÚKL v období od 1.1.2015 do 1.8.2015 ve věcech vztahujících se k zákonu č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 7. 2015

Poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o regulaci reklamy: