Farmakoterapeutické informace - abecední přehled článků

Přehledný abecedně řazený seznam článků obsažených ve vydaných Farmakoterapeutických informacích od roku 2007.  

Název článku Číslo/ročník
Abortiva - medikamentózní ukončení těhotenství 7/2014
Aktivní imunizace dětské populace – dokončení 1/2009
Aktivní imunizace dětské populace 12/2008
Aktuální informace o reálné dostupnosti léčiv v ČR 10/2009
Aktualizace informací doprovázajících antiepileptika z důvodu rizika sebevražedného myšlení a chování 11/2008
Akutní záněty horních cest dýchacích a polykacích 9/2012
Analgetika, spazmolytika, natimigrenika v těhotenství  11/2013 
Analgezie u terminálně nemocných pacientů 4/2012
Anafylaxe a její léčba 10/2011
Anestezia a analgezie u císařského řezu 3/2017
Anestezia a analgezie u císařského řezu - pokračování 4/2017
Antiarytmika - 1. část 6/2013
Antiarytmika - 2. část 7,8/2013
Antibiotická léčba komunitních infekcí ledvin a močových cest v primární péči - 1.část 1/2007
Antibiotická léčba komunitních infekcí ledvin a močových cest v primární péči - pokračování 2/2007
Antibiotická léčba komunitních infekcí ledvin a močových cest v primární péči – dokončení 3/2007
Antikoagulancia a jejich nežádoucí účinky 3/2014
Aprotinin (Gordox inj.) - pozastavení registrace a možnost mimořádných dodávek 3/2008
Arteriální prehypertenze - užitečný pojem pro farmaceutický průmysl, nepoužitelný pro pacienty 3/2008
Avandamet a Avaglim 10/2010
Benzodiazepiny: demence ve stáří? 11/2017
Biologické léčiva 7-8/2016
Biologická léčba v neurologii 3/2019
Biologická léčba v neurologii - dokončení 4/2019
Bisfosfonáty a atypické fraktury femuru 11/2011
Bolesti hlavy a jejich příčina 9/2014
Bolesti hlavy a jejich léčba 10/2014
Černý kašel (pertuse) 1/2018
Černý kašel (pertuse) - dokončení 2/2018
Dabigatran: přehled nahlášených nežádoucích účinků a připomenutí některých zásad bezpečného používání 11/2012
Dextromethorfan - zneužívání a změna způsobu výdeje 4/2018
Dextromethorfan a riziko zneužívání - dokončení 6/2018
Diagnostika a léčba anafylaxe 9/2018
Diagnostika a terapie infekcí vyvolaných viry herpes simplex a varicella-zoster 7,8/2010
Dieta při léčbě perorálními antikoagulancii 3/2011
Dieta v prevenci aterosklerózy  10/2013 
Diklofenak - kardiovaskulární riziko obdobné jako u koxibů 4/2014
Dopad nadužívání antibiotik na stav bakteriální rezistence a potřeba vývoje antibiotik nových 5/2011
Doplňující informace k článku Analgezie u reminálně nemocných dospělých pacientů 7,8/2012
Doplněk stravy nebo léčivý přípravek? 5/2008
Doplňky stravy nejsou zdraví škodlivé 11/2008
Doporučení: omezit dobu používání přípravků s obsahem nimesulidu 11/2007
Edoxaban (Lixiana) 9/2017
Ergotaminové deriváty - nová upozornění a kontraindikace týkající se rizika fibrózy 11/2008
Evolocumab (Repatha)  9/2017
Evropská léková agentura doporučuje pozastavení registrací pro přípravky Avandia 10/2010
Evropská komise vydala rozhodnutí o pozastavení uvádění léčivých přípravků obsahujících sibutramin na trh. 4/2010
Evropské přehodnocení chinolonových a fluorochinolových antibiotik: 2017-2019 6/2019
Farmakologická a režimová léčba ICHDK 6/2012
Farmakologická léčba kašle u dětí 3/2015
Farmakologická prevence tromboembolické nemoci - 1. část 6/2011
Farmakologická prevence tromboembolické nemoci - 2. část 7,8/2011
Farmakologická terapie závratí  10/2018
Farmakoterapie Alzheimerovy choroby  12/2014
Farmakoterapie asthma bronchiale u dětí 6/2014
Farmakoterapie asthma bronchiale u dětí - 2. část 7/2014
Farmakoterapie psoriázy 2/2011
Farmakoterapie psoriázy - dokončení 2/2011
Farmakoterapie plicní arteriální hypertenze 1. část 12/2010
Farmakoterapie plicní arteriální hypertenze - 2. část 1/2011
Farmakoterapie epilepsie dospělých - 1. část 1/2010
Farmakoterapie epilepsie dospělých – 2. část 2/2010
Farmakoterapie karcinomu plic 6/2007
Farmakoterapie chronického srdečního selhání ve vyšším věku 5/2007
Farmakoterapie u věkem podmíněné degenerace makuly 4/2008
Farmakoterapie hluboké žilní trombózy a plicní embolie - 1. část 3/2014
Farmakoterapie hluboké žilní trombózy a plicní embolie - 2. část 4/2014
Febuxostat (Adenuric) a syndrom nádorového rozpadu 4/2017
Fluoxetin a riziko vrozených srdečních vad 6/2010
Generické léčivé přípravky 1/2012
Glaukom - včasná diagnostika a léčba 2/2009
Helicobacter pylori - současný stav 4/2010
Helicobacter pylori - současný stav, 2. část 5/2010
Hodnocení možného vztahu abakaviru k riziku infarktu myokardu – aktualizace 6/2009
Hodnocení vývoje spotřeby antibiotik 7,8/2009
Horečka u dětí 9/2010
Hydrochlorothiazid a riziko rozvoje nemelanomových kožních nádorů 2/2019
Hypoglykemická terapie u diabetu typu II - část 1 3/2016
Hypoglykemická terapie u diabetu typu II - část 2 4/2016
Champix - nová doporučení pro lékaře a pacienty v souvislosti s výskytem sebevražedných myšlenek a pokusů 2/2008
Chemoterapie u metastatického karcinomu prsu 7-8/2019
Chronické virové hepatitidy - 1. část  1/2014 
Chronické virové hepatitidy - 2. část  2/2014
Idarucizumab - reverze účinku dabigatranu 6/2016
Infanrix a rozsáhlé lokální reakce 11/2012
Informace k bezpečnosti léčivého přípravku Gardasil 4/2008
Informace o evropském přehodnocení bezpečnosti užívání přípravků obsahujících karisoprodol 2/2008
Informace o očkování proti klíšťové encefalitidě 5/2007
Informace o změmě registrace léčivého přípravku Guajacuran, 5% injekční roztok 9/2018
Ivabradin - zahájeno celoevropské přehodnocení 6/2014
Jak posuzovat riziko farmakoterapie při kojení 12/2008
Jak posuzovat riziko farmakoterapie v těhotenství 11/2008
K problematice INN předepisování a výdeje léčiv 11/2014
Kalcitonin – omezení indikací v souvislosti s rizikem výskytu maligních onemocnění 12/2012
Kalcitonin - omezení indikací pro použití 9/2012
Klasifikace a terapie funkčních chorob trávicího traktu 9/2008
Klasifikace a terapie funkčních chorob trávicího traktu - 2. část 10/2008
Kombinační léčba hypertenze 7,8/2007
Kombinační léčba hypertenze - dokončení 9/2007
Kombinovaná kontraceptiva s drospirenomem - přehodnocení rizika venózního tromboembolismu 9/2011
Kombinované přípravky v léčbě arteriální hypertenze 7-8/2015
Kombinované přípravky v léčbě arteriální hypertenze - dokončení 9/2015
Kontrastní látky obsahující gadolinium a nefrogenní systémová fibróza 4/2007
Konsensus používání antibiotik III- Chinolony, dokončení 1/2007
Léčba alergické rýmy 9/2015
Léčba atopického ekzému u dětí 5/2010
Léčba atopického ekzému u dětí - doplnění 11/2010
Léčba polyneuropatií 6/2010
Lékové interakce v běžné klinické praxi - 1. část 11/2011
Lékové interakce v běžné klinické praxi - 2. část 12/2011
Lékové interakce v běžné klinické praxi - 3. část 1/2012
Léčba akutní pooperační bolesti 9/2009
Léčba akutní pooperační bolesti - 2. část 10/2009
Léčba depresivních stavů - 1. část 5/2015
Léčba depresivních stavů - 2. část 6/2015
Léčba dyslipidémií  9/2013 
Léčba hypertenze v dětství 11/2016
Léčba komunitní pneumonie 12/2018
Léčba močové inkontinence u žen 1/2016
Léčba pruritu 4/2019
Léčba pruritu - dokončení 5/2019
Lékové alergie 11/2018
Lokální anestetika a svodná anestezie 3/2018
Lokální anestetika a svodná anestezie - dokončení 4/2018
Medikamentózní léčba benigní hyperplazie prostaty 2/2016
Medikamentózní léčba benigní hyperplazie prostaty - dokončení 3/2016
Meningokokové infekce, možnosti léčby a prevence  5/2013 
Mentální anorexie a její léčba 12/2007
Metformin - rozšíření indikace a dotazník v souvislosti s nežádoucím účinkem laktátová acidóza  4/2018
Metoklopramid - omezení používání  10/2013 
Mírnění bolesti u umírajícího pacienta 4/2009
Modafinil - omezení indikací 1/2011
Možnosti antimikrobní léčby infekcí způsobených MRSA 4/2015
Možnosti ovlivnění imunity v dětském věku 5/2018
Možnosti ovlivnění imunity v dětském věku - dokončení 6/2018
Možnosti použití neregistrovaného léčivého přípravku - 1. část  12/2013 
Možnosti použití neregistrovaného léčivého přípravku - 2. část  1/2014 
Nedostupnost Pendeponu a možnosti použití jiných v ČR neregistrovaných přípravků  9/2014
Nesteroidní antirevmatika u dětí: gastrointestiální krvácení 9/2017
Neuroaxiální blokády u císařského řezu a vaginálního porodu 10/2007
Neuroaxiální blokády u císařského řezu a vaginálního porodu – dokončení 11/2007
Nežádoucí účinky léčiv hlášené v roce 2006 4/2007
Nežádoucí účinky léčiv hlášené v roce 2018 - vybrané lékové skupiny 10/2019
Nimesulid - změna v používání na lék druhé volby 6/2010
Nimesulid - čekání na Godota 6/2008
Nitroděložní tělíska uvolňující levonorgestrel (MIRENA) - riziko karcinomu prsu, perforace dělohy a mimoděložního těhotenství 9/2007
Novinky v hormonální antikoncepci 9/2011
Novinky v léčbě infekce HIV/AIDS v roce 2017 12/2017
Novinky v léčbě infekce HIV/AIDS v roce 2017 - pokračování 1/2018
Novinky v podpůrné farmakologické terapii těžké sepse  4/2013 
Novinky v terapii HIV/AIDS infekce - 1. část 11/2009
Novinky v terapii HIV/AIDS infekce - 2. část 12/2009
Novinky ve farmakoterapii arteriální hypertenze 6/2017
Očkování a jeho rizika 7-8/2017
Očkování proti TBC u dětí 11/2010
Očkování proti TBC u dětí - dokončení 12/2010
Očkování , imunizace a antimalarické profylaxe při cestách do zahraničí 1/2008
Očkování, imunizace a antimalarická profylaxe při cestách do zahraničí - dokončení 3/2008
Očkování před cestou od zahraničí  2/2018
Optimalizace střevní přípravy před kolonoskopií 1/2019
Optimální dávkování Paracetamolu a možnosti zvýšení jeho účinnosti 2/2015
Optimální dávkování Paracetamolu a možnosti zvýšení jeho účinnosti - dokončení 3/2015
Orlistat – poloviční dávka bez lékařského předpisu 7,8/2009
Pankreatická insuficience a její léčba  5/2016
Paracetamol - přehled účinnost a bezpečnosti 2/2012
Perorální antidiabetika 5/2019
Perorální antidiabetika - dokončení 6/2019
Perorální antidiabetika v léčbě diabetes mellitus 2. typu 3/2009
Plánované publikační činnosti: efektivní firemní strategie pro ovlivnění zdravotnických pracovníků 2/2014
Poměr přínosů a rizik u přípravků s obsahem niacinu/laropiprantu byl přehodnocen jako negativní 2/2013 
Pooperační delirium: prevence a terapie  5/2017
Poruchy spánku 5/2009
Poškození jater při léčbě novými (přímými) antikoagulancii - kazuistika z hlášení 10/2019
Použití analgetik u bolesti při nádorovém onemocnění - 28 od doporučení WHO - 1. a 2. část 10/2015, 11/2015
Použití analgetik u bolesti při nádorovém onemocnění - 28 od doporučení WHO - dokončení 12/2015
Použití biologických léčiv v revmatologii - 1. část 7-8/2016
Použití biologických léčiv v revmatologii - 2. část 9/2018
Použití inzulinových analog v léčbě diabetes mellitus 2. typu 10/2012
Postavení inhibitorů angiotenzin-konvertujícího enzymu v terapii kardiovaskulárních onemocnění 10/2010
Pozastavení registrace léčivého přípravku Raptiva 4/2009
Primární bolesti hlavy - dokončení z č. 9/2014 10/2014
Primum non nocere 2/2010
Problémy spojené se zneužíváním psychoaktivních látek  12/2013 
Profylaktické podávání antibiotik v chirurgických oborech  10/2017
Prokázaný a často nevědomý vliv malých dárků 3/2012
Protidestičková léčba v kardiologii 7/2008
Průjem způsobený léky 11/2017
Průjmová onemocnění vyvolaná infekčními agens a jejich léčba 4/2011
Průzkum SÚKL: Léky za více než 1,5 miliardy korun zůstaly nevyužity  2/2013 
Průzkum SÚKL  k využívání informací v oblasti léčiv  5/2013 
Příprava pacienta na antiagregační nebo antikoagulační terapii k invazivnímu nebo chirurgickému výkonu  9/2019
Racionální léčba močových infekcí, včetně strategie dlouhodobé profylaxe u rekurencí  1/2019
Racionální léčba močových infekcí, včetně strategie dlouhodobé profylaxe u rekurencí II. 2/2019
Registrace a životní cyklus léčivého přípravku  7,8/2013 
Regulační aspekty léčby kmenovými buňkami 1/2016
Revmatoidní artritida: výběr antirevmatické léčby  3/2013 
Riziko Alzheimerovy nemoci při užívání benzodiazepinů 12/2014
Rosuvastatin - riziko vzniku diabetes mellitus 1/2011
Sekundární bolesti hlavy, kaniální neuralgie 10/2014
Sekundární bolesti hlavy, kaniální neuralgie - dokončení z č. 10/2014 11/2014
Serotoninový syndrom 1/2015
Sdělení SÚKL o dovozu vakcíny Encepur pro dospělé 5/2007
Simvastatin a fenofibrát (Cholib) 4/2017
Sitagliptin 6/2008
Sitagliptin a riziko pankreatitidy 3/2010
Současná farmakoterapie chronického srdečního selhání - 1. část 12/2016
Současná farmakoterapie chronického srdečního selhání - 2. část 1/2017
Strategie léčby chronické renální insuficience 1/2013
Současné možnosti léčby akutní fáze ischemické cévní mozkové příhody 5/2012
Současné možnosti léčby osteoporózy - 1. část 2/2012
Současné možnosti léčby osteoporózy - 2. část 3/2012
Současný stav a perspektivy hypolipidemické terapie 11/2019
Současný stav a perspektivy hypolipidemické terapie - dokončení 12/2019
Spotřeby antibiotik v České republice v letech 2008 - 2018 - 1. část  1/2020
SSRI, venlafaxin, mirtazapin a zvýšené riziko vzniku perzistující plicní hypertenze u novorozenců 6/2010
Statiny a riziko nově vzniklého diabetu 3/2012
Statiny - aktualizace textů SPC týkající se nežádoucích účinků 2/2010
Strategie léčby chronické renální insuficience - 1. část  1/2013 
Strategie léčby chronické renální insuficience - 2. část  2/2013 
Strategie léčby chronických ran 3/2010
Stroncium-ranelát (Protelos) - registrace zůstává platná s dalším omezením používání 4/2014
SÚKL upozorňuje na kontraindikace u přípravku Acomplia 7,8/2007
SÚKL upozorňuje na riziko kostních fraktur u žen při dlouhodobé léčbě rosiglitazonem 4/2007
SÚKL upozorňuje: pioglitazon a riziko kostních fraktur u žen 5/2007
Syndrom DIC 10/2016
Terapie kožních mykóz  6/2016
Terapie očních infekcí 5/2014
Terapie zmijího uštknutí - sérum ano či ne 5/2008
Trimetazidin – omezení indikace a nové kontraindikace 11/2012
Tinnitus - shrnutí poznatků a současné možnosti léčby 7,8/2012
Úloha lékaře a lékárníka vyplývající z nového zákona o léčivech 2/2008
Upozornění pro lékaře předepisující léčivé přípravky Subutex a Suboxone 3/2011
Upozornění na nesprávné předepisování léčivého přípravku Pamycon 9/2010
Upozornění na správné používání přípravků s obsahem nimesulidu 9/2007
V čem je postavení antibiotik mezi ostatními léky zvláštní? 11/2019
Vakcinace proti lidským papillomavirům 4/2007
Vakcinace vs. autismus 4/2017
Varilrix a průlomové infekce varicellou u očkovaných dětí v ČR 9/2007
Venofarmaka 6/2009
Vývoj spotřeby antibiotik v posledních pěti letech 5/2011
Vznik a rozvoj klinické farmacie v nemocnici na Homolce - 1. část 1/2017
Vznik a rozvoj klinické farmacie v nemocnici na Homolce - 2. část 2/2017
Změna způsobu výdeje přípravků ESCAPELLE a POSTINOR-2 12/2011
Zrušení povinného plošného očkování novorozenců proti TBC 12/2010
Zvýšené riziko fraktur kostí ve spojení s užíváním některých antidepresiv 6/2010