ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Farmakoterapeutické informace

Farmakoterapeutické informace jsou určeny především lékařům a lékárníkům a jsou vydávány Státním ústavem pro kontrolu léčiv v nákladu 12.000 výtisků a distribuovány jako příloha titulů Časopis českých lékárníků a PROFI MEDICÍNA (A11).  

O publikaci

Šéfredaktor:

 • MUDr. Marie Alušíková, CSc.

Odborní redaktoři:

 • MUDr. Tomáš Boráň
 • MUDr. Martina Kotulková

Výkonný redaktor:

 • RNDr. Blanka Pospíšilová, CSc.

Redakční rada

 • Prof. MUDr. Štefan Alušík, CSc.

 • Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
 • Mgr. Jitka Gambacorta
 • Prof. MUDr. Filip Málek, PhD.
 • Doc. MUDr. Bohumil Seifert, PhD.
 • MUDr. Jíří Slíva, PhD.
 • Prof. MUDr. Tomáš Vaněk, CSc.
 • Prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.