ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Farmakoterapeutické informace

Farmakoterapeutické informace, nezávislý lékový bulletin pro lékaře a farmaceuty, vychází od roku 1996. Je členem Mezinárodní společnosti lékových bulletinů (ISDB). Jeho záměrem je předkládat kvalitní, aktuální a nezávislé odborné informace.  

Zásady publikační etiky

Farmakoterapeutické informace jsou vydávány Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Zde jsou dostupné v elektronické podobě, v tištěné podobě jsou dále pravidelnou přílohou Časopisu českých lékárníků.

Odborná redakce

Mgr. Dagmar Dolinská, PharmDr. Kateřina Viktorová

MUDr. Tomáš Boráň

Kontakt na redakci:

e-mail: redakcefi@sukl_cz

Korespondenční adresa: Redakce FI, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

Redakční rada

prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D., Kardiologie Nemocnice na Homolce

doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK

doc. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D., Ústav farmakologie 3. LF UK

prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc., Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN

Přehled vydaných Farmakoterapeutických informací: