ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Farmaceutický balíček v Evropském parlamentu

Následující text krátce informuje o průběhu a předpokladech projednávání legislativních návrhů Farmaceutického balíčku v Evropském parlamentu (EP).

 

U všech tří návrhů již byli jmenováni zpravodajové a stínoví zpravodajové a naplánované zařazení bodu schvalování zpráv jak na jednání kompetentního Výboru EP – Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin - tak i na plenárním zasedání EP. U každého jména europoslance je za lomítkem uvedena zkratka politické strany, za kterou byl do EP zvolen.

 

Zpravodajem EP pro návrh k padělkům byla v srpnu 2009 jmenovaná paní Marisa Mattias/GUE/NGL. Paní Mattias v této funkci po nových volbách do EP vystřídala Adamova Adamou/GUE/NGL. Stínovými zpravodaji jsou Amalia Sartori/PPE a Regina Bastos/PPE. Návrh zprávy EP se očekává začátkem prosince 2009. V březnu (16.3.2010) je v plánu EP zařazeno schvalování zprávy ve výboru ENVI, v dubnu (20.4.2010) pak hlasování na plenárním zasedání EP. Hlasování na plenární schůzi proběhne společně s hlasováním o zprávě k návrhu o farmakovigilanci. Bližší informace o projednávání v EP k nalezení zde.

 

Zpravodajem EP pro návrh k farmakoviglanci byla v září 2009 jmenována paní Linda McAvan/S&D. Stínovými zpravodaji jsou Michèle Rivasi/Verts/ALE a Claude Turmes/Verts/ALE. Návrh zprávy EP by zpravodajové měli předložit začátkem prosince 2009. Stejně jako u padělků, se kterými má v EP probíhat společné hlasování, je další vývoj plánován následovně: v březnu (16.3.2010) je v plánu EP zařazeno schvalování zprávy ve výboru ENVI, v dubnu (20.4.2010) pak hlasování na plenárním zasedání. Bližší informace o projednávání v EP k nalezení zde.

 

Pro návrh k informacím pro pacienty byl zpravodajem EP jmenován pan Christofer  Fjellner/PPE a stínovými zpravodaji Jorgo Chatzimarkakis/ALDE a Cristian Silviu Buşoi/ALDE. Výbor ENVI by měl o zprávě hlasovat v dubnu (6.4.2010) a na plenární zasedání by měla být předložena následně v květnu (18.5.2010). Bližší informace o projednávání v EP k nalezení zde. 

 

Pro úplnost je nutné uvést, že jelikož návrhy zpráv EP k jednotlivým částem farmaceutického balíčku budou vyhotoveny až po jednání Rady ministrů EU pro zdravotnictví, přenáší se odpovědnost za bilaterální jednání mezi Radou EU a EP na španělské předsednictví, které vedení Rady EU od Švédska převezme na začátku roku 2010. Zatím není znám program Rady EU pro první polovinu roku 2010 a ani není jasné, zda se španělské předsednictví rozhodne do programu jednání po půlroční odmlce zařadit i návrh týkající se informací pro pacienty.

---

Oddělení mezinárodních vztahů

29.10.2009