ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Evropská léková agentura mění svoji vizuální stránku

Evropská léková agentura dne 8. prosince 2009 oficiálně představí svoji novou vizuální stránku, která se bude týkat loga, nového barevného schématu, typografie. Veškeré materiály, které vzejdou od agenturybudou v novém jednotném formátu. Důvodem změny byla především snaha zlepšit kvalitu a konzistentnost komunikace vůči partnerům, zainteresovaným stranám a veřejnosti.

Evropská léková agentura upouští od zavedené zkratky EMEA, která byla zavádějící. Ta nebude nahrazena novou zkratkou jako např. EMA, ale bude nahrazena výhradně označením „agentura“.

Webové schránky  budou změněny na www.ema.europa.eu stejně jako emailové adresy.

Dne 8.12.2009 bude zveřejněna i nová organizační struktura, která by měla přispět k efektivnějšímu působení agentury.

 

Počátkem roku 2010 agentura představí své nové webové stránky, které usnadní orientaci a vyhledávání a jejich obsah bude strukturován srozumitelněji než dosud.

 

Více naleznete zde.

Oddělení mezinárodních vztahů

1.12.2009