ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

eRecept: Všechna data jsou zabezpečena a chráněna

Samotné eRecepty i jejich úložiště (Centrální úložiště elektronických receptů) jsou velice přísně chráněny. Jedná se totiž o významný informační systém veřejné správy, který musí, mimo jiné, splňovat také požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti.  

Všechna data jsou zajištěna jak proti náhodné ztrátě při mimořádných událostech, tak proti úmyslným útokům. Vzhledem k přísným bezpečnostním pravidlům je vyloučeno, aby byla data jakkoli zneužita či dokonce odcizena.

„Musím odmítnout obavy zejména ze strany některých lékařů, že data na eReceptu jsou v ohrožení. Přenos dat od lékaře do centrálního úložiště je zašifrován, každý lékař navíc musí eRecept podepsat svým elektronickým podpisem,“ vysvětluje ředitel SÚKL Zdeněk Blahuta.

Liché jsou také představy o tom, že si data v centrálním úložišti bude někdo prohlížet či vyhledávat údaje o konkrétních osobách. „K datům o vystavených eReceptech bude mít přístup pouze pacient, příp. jeho ošetřující lékař, pokud k tomu pacient udělí souhlas,“ dodává Zdeněk Blahuta.

Je třeba připomenout, že od počátku fungování e-preskripce až do této chvíle prošlo centrálním úložištěm elektronických receptů více než 8 milionů eReceptů, a to bez jakéhokoli bezpečnostního incidentu.

Tiskové a informační oddělení
6.12.2017


Kontakt pro média: Mgr. Lucie Přinesdomová, tisková mluvčí, tel. 272 185 756, e-mail: lucie.prinesdomova@sukl_cz