ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

EMA zahajuje hodnocení baricitinibu pro léčbu nemoci COVID-19

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) začala vyhodnocovat žádost o změnu registrace baricitinibu tak, aby zahrnovala i indikaci léčby COVID-19 u hospitalizovaných pacientů, kteří vyžadují doplňkovou léčbu kyslíkem.  


29. 04. 2021


Baricitinib je léčivá látka, která je již součástí registrovaného léčivého přípravku určeného k léčbě dospělých se středně těžkou až těžkou revmatoidní artritidou nebo atopickou dermatitidou (ekzém). Baricitinib působí jako imunosupresivum (potlačuje imunitní reakci). Předpokládá se, že díky tomuto působení by mohl také pomoci snížit zánět a poškození tkání spojených s těžkou infekcí COVID-19.

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) EMA provede zrychlené posouzení předložené dokumentace, včetně výsledků z rozsáhlých randomizovaných studií prováděných u pacientů hospitalizovaných s COVID-19, aby co nejdříve doporučil změnu registrace. Stanovisko CHMP bude poté předáno Evropské komisi, která v případě potvrzení léčebného předpokladu baricitinibu vydá konečné právně závazné rozhodnutí použitelné ve všech členských státech EU.

EMA sdělí výsledky svého hodnocení, po jednání CHMP, které by mělo být předběžně v červenci, pokud nebudou k posouzení zapotřebí doplňující informace.

SÚKL již baricitinib odborně posoudil

Státní ústav pro kontrolu léčiv již připravil k baricitinibu odborné stanovisko, které poskytl ministerstvu zdravotnictví. Je tedy možné, že by v České republice mohl být používán dříve.


Kontakty pro média: 

Klára Brunclíková, tisková mluvčí a vedoucí tiskového oddělení
tel. 702 207 242, tiskove@sukl_cz


Další témata:

Navýšení výrobních kapacit a dodávek vakcín proti COVID-19 od BioNTech/Pfizer a Moderna

EMA zahajuje přezkum další protilátky. VIR-7831 by mohl pomoci proti nemoci COVID-19

EMA vydala doporučení ohledně použití protilátky regdanvimab k léčbě pacientů s COVID-19

(tiskove@sukl_cz)