ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

EMA zahájila hodnocení žádosti o podmínečnou registraci vakcíny Skycovion proti covid-19

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) zahájil posuzování žádosti o podmínečnou registraci léčivého přípravku Skycovion, vakcíny proti covid-19.  


18. 8. 2022


Žadatel, společnost SK Chemicals GmbH, předložila údaje o tom, jak vakcína spouští tvorbu protilátek proti původnímu kmeni viru SARS-CoV-2 (viru, který způsobuje onemocnění covid-19). Společnost také předložila údaje týkající se doložení bezpečnosti a kvality této vakcíny.

Po zhodnocení předložené dokumentace vydá výbor CHMP stanovisko k tomu, zda udělit podmínečnou registraci. V případě souhlasného stanoviska poté Evropská komise vydá právně závazné rozhodnutí o registraci. Agentura EMA bude v době vydání stanoviska toto dále komunikovat.

Hodnocení přípravku Skycovion je jedním z probíhajících hodnocení vakcín proti covid-19. Vzhledem k tomu, že se pandemie covid-19 neustále vyvíjí, je důležité, aby EU měla širokou škálu očkovacích látek a dalších léčivých přípravků, které členským státům umožní účinně bojovat proti této pandemii.

EMA a její odborné výbory zajišťují důkladný přezkum všech údajů o očkovacích látkách a léčivých přípravcích pro boj s covid-19.

Více o vakcíně

Skycovion obsahuje velmi malé částice známé jako nanočástice obsahující části spike proteinu (bílkoviny), která je přítomná na povrchu viru SARS-CoV-2.

Když je člověku podána vakcína, očekává se, že jeho imunitní systém identifikuje tyto nanočástice obsahující části spike proteinu jako cizorodé a začne proti nim tvořit protilátky a tvorbu imunitních buněk (T buněk). Pokud později očkovaná osoba přijde do kontaktu se skutečným virem SARS-CoV-2, imunitní systém rozpozná tuto cizorodou bílkovinu a bude připraven proti viru bojovat. Protilátky a imunitní buňky mohou chránit před covid-19 tak, že spolupracují na zneškodnění viru a zabraňují jeho vstupu do buněk lidského těla.

Vakcína také obsahuje "adjuvans", přídatnou látku, která pomáhá posilovat imunitní odpověď na vakcínu.


Kontakt na tiskové oddělení:

Klára Brunclíková

tisková mluvčí a vedoucí tiskového oddělení

tel.: 702 207 242, tiskove@sukl_cz