ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

EMA začala hodnotit data k podání posilovací dávky Comirnaty u dospívajících

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) začala hodnotit žádost o změnu registrace -  použití posilovací dávky vakcíny Comirnaty (vakcína společnosti BioNTech/Pfizer) proti covid-19 u dospívajících ve věku 12 až 15 let. Paralelně rovněž probíhá hodnocení u dospívajících ve věku 16 až 17 let.  


8. 2. 2022


Posilovací dávka očkování proti covid-19 se podává očkovaným osobám (tj. lidem, kteří dokončili základní očkování), pro obnovení ochranného účinku vakcíny. Posilovací dávka přípravku Comirnaty může být v současné době v souladu s rozhodnutím o registraci podána osobám ve věku 18 let a starším.

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) EMA provede zrychlené posouzení předložených údajů, včetně dat z reálného používání této vakcíny v Izraeli. EMA bude o výsledku hodnocení včas informovat.

Doporučení k tomu, jak by mělo probíhat očkování, zůstávají nadále výsadou národních imunizačních komisí, které řídí očkovací kampaně v každém členském státě EU. Vnitrostátní orgány mohou vydávat vlastní oficiální doporučení týkající se použití posilovacích dávek s přihlédnutím k novým údajům.

V ČR bylo již 21. 1. 2022 povoleno na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR podání posilovací dávky této vakcíny osobám od 12 let. Podrobnosti jsou uvedeny zde.


Kontakty pro média:

Klára Brunclíková, tisková mluvčí a vedoucí tiskového oddělení
tel.: 702 207 242, tiskove@sukl_cz