ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

EMA pokračuje v hodnocení vakcín Vaxzevria a Janssen

Farmakovigilanční výbor pro hodnocení rizik léčiv (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) spustil minulý týden hodnocení bezpečnostního signálu velmi vzácných případů neobvyklých krevních sraženin, ke kterým došlo v USA po použití COVID-19 Vaccine Janssen. Hlášení podezření na zvláštní typ krevní sraženiny, trombózy mozkových žilních splavů, se vyskytovala většinou v kombinaci s nízkou hladinou krevních destiček (trombocytopenií).  


14. 04. 2021


Americký lékový úřad FDA a Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí USA (CDC) včera doporučily pozastavení používání vakcíny Janssen v USA. Nyní přezkoumávají 6 hlášených případů tohoto podezření na nežádoucí účinek v USA, kde bylo podáno již více než 6,8 milionů dávek této vakcíny.

Zatímco bude šetření pokračovat, společnost Janssen oznámila své rozhodnutí proaktivně oddálit zavedení vakcíny v EU. Vakcína byla v EU registrována dne 11. března 2021, ale její široké používání v EU dosud nezačalo. V České republice byly plánovány první dodávky v příštím týdnu. Společnost Janssen je v kontaktu s vnitrostátními orgány a doporučuje zachovat již přijaté dávky, dokud výbor PRAC nevydá doporučení, jak dále postupovat.

EMA vyšetřuje všechny hlášené případy a rozhodne, zda jsou nezbytná další regulační opatření. Agentura úzce spolupracuje s americkým úřadem FDA a dalšími mezinárodními regulačními orgány.

Vydání doporučení lze očekávat ve zrychleném režimu příští týden. I když přezkum stále probíhá, EMA zastává názor, že přínosy vakcíny v prevenci COVID-19 převažují nad riziky velmi vzácných nežádoucích účinků.

EMA se nadále zabývá vakcínou od AstraZeneca

EMA také pokračuje v přezkumu vakcíny od společnosti AstraZeneca. Nyní mají členské státy EU dodat další data, zejména o používání vakcín a výskytu infekce COVID-19. Přínosy očkování stále převažují nad jeho riziky.


Kontakty pro média: 

Klára Brunclíková, tisková mluvčí a vedoucí tiskového oddělení
tel. 702 207 242, tiskove@sukl_cz


Další témata:

Vaxzevria (COVID-19 Vaccine AstraZeneca): Měsíční aktualizace k bezpečnosti vakcíny

COVID-19 Vaccine Moderna: Měsíční aktualizace k bezpečnosti vakcíny

Comirnaty: Měsíční aktualizace k bezpečnosti vakcíny