ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

EMA obdržela žádost o podmínečnou registraci vakcíny proti COVID-19 společnosti Janssen

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) obdržela žádost o udělení podmínečné registrace pro vakcínu proti COVID-19 vyvinutou společností Janssen-Cilag International N.V.  


16. 02. 2021


Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) agentury EMA posoudí vakcínu s označením Ad26.COV2.S ve zrychleném harmonogramu. Výbor by mohl vydat stanovisko do poloviny března 2021 za předpokladu, že předložená data o účinnosti, bezpečnosti a kvalitě vakcíny budou dostatečně komplexní a spolehlivá.

Tato krátká doba pro hodnocení je možná pouze proto, že EMA již některé údaje přezkoumala během průběžného hodnocení (rolling-review), které bylo zahájeno 12. 1. 2020. Během této fáze EMA posuzovala údaje o kvalitě a údaje z laboratorních (in vitro) studií, které zkoumaly, jak dobře vakcína spouští tvorbu protilátek a produkci imunitních buněk, které se podílejí na obranyschopnosti proti viru SARS-CoV-2 (virus způsobující onemocnění COVID-19). Agentura rovněž zkoumala údaje o klinické bezpečnosti virového vektoru použitém ve vakcíně.

EMA nyní vyhodnocuje další údaje o účinnosti a bezpečnosti vakcíny a její kvalitě. Pokud EMA dospěje k závěru, že přínosy vakcíny převažují nad jejími riziky, doporučí Evropské komisi udělení podmínečné registrace. Taková registrace potom bude platná ve všech zemích EU a Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Jedná se v pořadí o čtvrtou žádost o udělení podmínečné registrace vakcíny proti COVID-19 od začátku současné pandemie. Přichází po hodnocení vakcín společností BioNTech/Pfizer, Moderna a AstraZeneca. Tyto vakcíny jsou nyní v EU podmínečně registrovány a členské státy je již používají v boji proti COVID-19.

Jaký je mechanismus účinku této vakcíny?

Stejně jako u jiných vakcín se očekává, že Ad26.COV2.S připraví tělo na obranu proti virové infekci způsobené virem SARS-CoV-2. Vakcína obsahuje genetickou informaci pro tvorbu bílkoviny (proteinu) známé jako spike (S) protein, který je přítomen na povrchu koronaviru SARS-CoV-2. Když bude člověku podána tato vakcína, jeho buňky budou tvořit tento spike protein na základě genetické informace ve vakcíně. Imunitní systém člověka pak bude s tímto proteinem zacházet jako s cizím a vytvoří proti němu přirozenou obranu – protilátky a T buňky (určitý typ buněk imunitního systému). Pokud později očkovaná osoba přijde do styku se SARS-CoV-2, imunitní systém tento virus rozpozná a bude připraven se proti němu bránit. Protilátky a imunitní buňky mohou společně zneškodnit virus, bránit jeho vstupu do buněk těla a ničit infikované buňky, což pomáhá chránit před onemocněním COVID-19. Adenovirus ve vakcíně slouží jako nosič informace pro tvorbu spike-proteinu, nemůže se reprodukovat a nezpůsobuje onemocnění. „Jedná se o tzv. adenovirovou vakcínu, podobně jako je vakcína společnosti AstraZeneca,“uvedla Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv. „Pro tuto vakcínu bylo požádáno o schválení v nouzovém režimu rovněž v USA. Je zajímavá tím, že by k očkování mohla stačit pouze jedna dávka vakcíny. Takto je o ni požádáno v USA, zda tomu bude stejně i v EU, si však musíme počkat, ukáže se až podle výsledků hodnocení Evropské agentury pro léčivé přípravky,“ dodala.

Co je podmíněná registrace?

Podmínečná registrace je jedním z mechanismů regulace EU, který umožňuje včasný přístup na trh léčivým přípravkům, nezbytným pro urgentní lékařskou potřebu včetně krizových situací, kterou je právě aktuální pandemie. Podmínečná registrace zaručuje, že vakcína splňuje přísné normy EU pro bezpečnost, účinnost a kvalitu a je vyráběna a kontrolována ve schválených certifikovaných výrobních místech v souladu s vysokými farmaceutickými standardy, které jsou v souladu s požadavky na velké komerční výrobní šarže.


Kontakty pro média: