ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Doporučený jednotný formulář pro vydávání stanoviska etické komise

Jednotný formulář byl vypracován „Pracovní skupinou pro multicentrické etické komise a SÚKL" a je vhodný a doporučen k užívání pro všechny typy etických komisí pro vydávání stanoviska k žádosti o povolení/ohlášení klinického hodnocení. Důvodem zavedení jednotného formuláře stanoviska etických komisí je snaha o přehlednost, jednotnost a srozumitelnost textu.