ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Datové rozhranní SÚKL IPLP, verze 08-01

Datové rozhranní pro Seznam IPLP (individuálně připravovaných léčivých přípravků).  

Datové rozhranní SÚKL IPLP, verze 08-01, bude používáno pro publikování Seznamu individuálně připravovaných LP, transfusních přípravků a radiofarmak, u kterých SÚKL stanoví úhradu opatřením obecné povahy podle § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění.
Datové rozhranní SÚKL IPLP, verze 08-01, vychází z aktuálního datového rozhranní VZP ČR IVLP pro Číselník individuálně vyráběných léčivých přípravků, výrobky transfusních stanic a radiofarmaka.
Umístění i rozsah jednotlivých polí je stejný jako v datovém rozhranní VZP ČR IVLP.
Pro položky právní základ úhrady, typ cenové regulace a datum platnosti úhrady byla v DR SÚKL IPLP, verze 08-01, využita rezervní pole rozhraní VZP ČR IVLP tak, aby zpracovatelé SW nemuseli přepracovávat aplikace pro lékárny a jiná zdravotnická zařízení.

Odd. datové podpory
Sekce informatiky SÚKL
27.6.2008