ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Datové rozhraní SUKL IPLP, verze 09-01

Datové rozhraní pro IPLP (individuálně připravované léčivé přípravky).  

Datové rozhraní SÚKL IPLP, verze 09-01, bude používáno pro publikování Seznamu individuálně připravovaných léčivých přípravků, u kterých SÚKL stanoví úhradu opatřením obecné povahy podle §15 odst.5 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění.

Rozsah jednotlivých polí datového rozhraní SÚKL IPLP, verze 09-01 vychází ze závěrů připomínkového řízení, které proběhlo k verzi 08-01 v listopadu a prosinci 2008.

Datové rozhraní IPLP verze 09-01 vstoupí v platnost k datu 1. 4. 2009.

 

V Praze dne 30. 1. 2009
Oddělení datové podpory