ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Datové rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ

Státní ústav pro kontrolu léčiv předkládá aktualizovanou verzi datového rozhraní k Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely s platností od 26.2.2010.  

 

U očkovacích látek hrazených dle § 30 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je v poli LEG_UHR1 uveden symbol „V". Jedná se o zobrazení úhrady nejméně ekonomicky nákladné varianty očkovací látky v poli RP3 dle Metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví ze dne 1.1.2010. Zároveň výše úhrady nesmí přesáhnout hodnotu uvedenou v poli UHR1.

Další změna se týká uvádění maximálních cen z žádostí o stanovení či změnu maximální ceny u hrazených přípravků, a to u přípravků, u kterých byly překročeny lhůty ve správním řízení. Za tyto ceny má  žadatel právo přípravek uvádět na trh dle § 39h odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Tyto maximální ceny ze žádostí jsou uváděny v poli MAX_CV s příznakem „N" v poli LEG_CV.

Tyto maximální ceny ze žádostí byly uváděny ve Věstníku SUKL, v něm budou nadále publikovány pouze tyto ceny u dosud nehrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely.

Ke změně formátu datového rozhraní nedochází.

Oddělení datové podpory
26.2.2010