ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Výzva k prezentaci vytvoření informačního CD Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Zadavatel:
Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)
IČ: 00 023817
Zastoupený: PharmDr. Martinem Benešem
Poštovní adresa: Šrobárova 48, 10010 Praha 10

Zadavatel vyzývá neurčitý okruh zájemců, potencionálních dodavatelů pro tvorbu a distribuci mimořádných publikací SÚKL, které nyní vychází v papírové podobě a které chce SÚKL vydávat na CD nosiči.

Jedná se o publikace :

  • Přehled lékáren, výrobců a distributorů v ČR
  • Seznam volně prodejných léčivých přípravků a přípravků obsahujících návykové látky

Publikace bude vydána v posledním čtvrtletí v celkovém ročním nákladu cca 1300 výtisků.

SÚKL po dodavateli požaduje zhotovení kopií CD a jejich distribuci uživatelům, kteří si CD budou objednávat přímo u potencionálního dodavatele.

Své nabídky s uvedením ceny a doby potřebné ke zhotovení CD zasílejte na email michaela.horakova@sukl_cz.