Seminář za účasti SÚKL

Pro zájemce o problematiku padělků léčivých přípravků a nelegálních výrobků v oblasti léčiv nabízíme vzhledem k nárůstu významu této činnosti výstup ze semináře na uvedené téma.