ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seminář č. 9 – Sekce regulace zdravotnických prostředků / Odbor dozoru zdravotnických prostředků

Téma: IVD In-house  

Datum konání: 02.11. 2023 od 09:00 hod do cca 12:15 hod

Okruhy semináře:
Podrobný program semináře společně s prezentacemi bude k dispozici na webových stránkách SÚKL minimálně den před konáním semináře.


Místo konání:
Státní ústav pro kontrolu léčiv – velký sál, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 (budova č. 24), on-line připojení nebude možné.

 

Přihlášení:
Přihlásit se na seminář můžete pomocí rezervačního systému na tomto odkaze: https://rezervace.sukl.cz/cs/#/terms/2023-11-02;viewMode=day


Uzávěrka přihlášek: 27. 10. 2023 nebo při naplnění kapacity sálu. Seminář není zpoplatněn.

Maximální počet přítomných účastníků: 90

Potvrzení o účasti na semináři bude rozesláno elektronicky po ukončení semináře.

Ze semináře je možné odhlášení nejpozději 5 pracovních dnů před konáním semináře. Přihlášení je možné učinit nejpozději 2 dny před konáním semináře. V případě neomluvené absence na semináři si SÚKL vyhrazuje právo odmítnout přihlášení účastníka v následujících 6 měsících (z důvodu zajištění kapacity pro všechny zájemce o danou problematiku) - děkujeme za pochopení!

 

Dotazy:
Zaslání případných dotazů bude možné v rámci rezervace prostřednictvím rezervačního systému.

Cílová skupina:

Poskytovatelé zdravotních služeb, kteří vyrábějí diagnostické zdravotnické prostředky v rámci poskytování zdravotní péče.


Garant: Ing. Martin Tulis


Organizační dotazy:

Barbora Kafková, tel. č.: 272 185 125, e-mail: seminarezp@sukl_cz

 

Upozorňujeme účastníky semináře, že z kapacitních důvodů není možné parkovat v areálu SZÚ/SÚKL. Děkujeme za pochopení.


pdf.pngIVD in house, soubor typu pdf, (974,55 kB)

pdf.pngProgram SZP_23_11_02.pdf, soubor typu pdf, (243,79 kB)