ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seminář č. 9 – Sekce cenové a úhradové regulace

Téma: Seminář sekce cenové a úhradové regulace – aktuální témata  

Datum konání: středa 01. 06. 2022 od 9:00 hod. do cca 14:00 hod.

Místo konání: Předpokládáme konání prezenční formou ve velkém sále SÚKL (na adrese Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 (areál SZÚ - budova č. 24). Podle epidemiologické situace a v tu dobu platných opatření vlády však může dojít ke změně, sledujte proto prosím další informace na webu SÚKL.

Program semináře:

-        Datové rozhraní - plánované změny

-        Odborné konzultace CAU

-        Náhrady výdajů za odborné úkony a konzultace v agendě cen a úhrad léčiv

-        Praxe zamítání žádostí v řízeních o změně maximální ceny a/nebo výše a podmínek úhrady

-        Lhůty ve správních řízeních s podobnými přípravky

-        Předkládání smluv zajišťující nákladovou efektivitu nebo akceptovatelný dopad do  spisů správních řízení

-        Stanovení maximální ceny a změny legislativy

-        Nedostatky v podáních v části klinických důkazů

-        Obchodní tajemství ve farmakoekonomických analýzách

Prosíme účastníky o zaslání případných dotazů k problematice, a to nejpozději do 20. 5. 2022. Dotazy je možné zasílat na e-mailovou adresu: dana.havova@sukl_cz s uvedením "Seminář CAU" v předmětu e-mailu kvůli snadnější identifikaci.

Cílová skupina: zástupci držitelů rozhodnutí o registraci, osoby zpracovávající podklady pro žádosti o stanovení ceny nebo úhrady, osoby jednající ve správních řízeních CAU, zdravotní pojišťovny, odborná veřejnost se zájmem o problematiku CAU, pacientské organizace

Garant: Ing. Milan Vocelka, tel. č.: 272 185 307, e-mail: milan.vocelka@sukl_cz

Kontaktní osoby - dotazy:

Dana Hávová, tel. č. 272 185 341, e-mail: dana.havova@sukl_cz

Ludmila Petláková, tel. č.: 272 185 404, e-mail: ludmila.petlakova@sukl_cz

Kontaktní osoba - přihlášky: Anna Holubová, tel. č.: 272 185 970, e-mail: info@cszt-sukl_cz

Kontaktní osoba - pro platby: Bc. Lenka Cibulková, tel. č.: 272 185 832, e-mail: ucetni@cszt-sukl_cz   

Přihlášení:

POZOR – změna způsobu přihlašování!!!

Přihlásit se na seminář můžete pomocí webového formuláře na tomto odkaze: https://www.cszt-sukl.cz/seminare/seminar-9-sekce-cenove-a-uhradove-regulace

Uzávěrka přihlášek: 20. 5. 2022 nebo při naplnění sálu

Poplatek v Kč

-       nekomerční subjekty částka 900,- Kč

-       komerční subjekty částka Kč 3.000,- Kč

Účastnický poplatek je hrazen bezhotovostním převodem. Platba účastnických poplatků je nutná předem. Součástí poplatku je občerstvení poskytnuté v průběhu semináře.  Informace o částce a bankovním spojení je zasílána v pozvánce na akci po odeslání přihlášky. Variabilní symbol bude generován automaticky po přihlášení na seminář.

Pozn. Za komerční subjekty jsou považovány subjekty, které podnikají za účelem dosažení zisku a osoby, které jednají jménem nebo na účet těchto subjektů (viz § 420 a dále Občanského zákoníku).

Pokud patříte do některé z výše uvedených institucí a chcete se přihlásit, prosím zašlete nám e-mail na info@cszt-sukl_cz

Maximální počet účastníků: 100

Prezentace k semináři č. 9 – Sekce cenové a úhradové regulace, 31.05.2022

Seminář sekce cenové a úhradové regulace – aktuální témata