ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seminář č. 8 – Seminář Ministerstva zdravotnictví ČR a SÚKL k dopadům novely zákona o léčivech – Oddělení výpadků a nahraditelnosti

TÉMA: Cíle a procesy novely zákona o léčivech  

Cílem semináře je představit novelu zákona o léčivech, důležitá implementační data, cíle a praktické dopady novely na regulované subjekty. Společným cílem semináře je představit novinky a změny v regulačním rámci odděleně pro držitele rozhodnutí o registraci, distributory a lékárny. Zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR také představí požadované výstupy pro zajištění dostupnosti léčivých přípravků pro pacienty v ČR a rozsah pravomocí jednotlivých státních úřadů. Ústav ve svých vstupech doplní informace o praktické aspekty nových povinností, představí formu vzájemné komunikace, technologické základy a systémy předávání informací a procesní postupy. Velký prostor chceme věnovat diskusi a zodpovězení nejasných otázek a výkladů souvisejících s touto novelou. 


Datum konání: 12. 01. 2024 od 09:00 hod do cca 13:00 hod

Okruhy semináře: 
Podrobný program semináře - Program seminář č. 8_2024.pdf
Prezentace - Novela zákona o léčivech_12 1 2024.pdf


Místo konání:

Státní ústav pro kontrolu léčiv – velký sál, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 (budova č. 24), nebo online připojení

 

Přihlášení:
Přihlásit se na seminář můžete v rezervačním systému pomocí těchto odkazů: 

Online –  https://statni-ustav-pro-kontrolu-leciv-163707908.reenio.cz/cs/#/term/P781972/2024-01-12;viewMode=day

Linky pro připojení budou zasílány 48 hodin před konáním semináře na e-mailové adresy přihlášených.

Prezenční – https://statni-ustav-pro-kontrolu-leciv-163707908.reenio.cz/cs/#/term/P781971/2024-01-12;viewMode=day

Uzávěrka přihlášek: 9. 1. 2024 nebo při naplnění kapacity sálu.

 

Maximální počet přítomných účastníků100  prezenčně, 500  online

 

Seminář není zpoplatněn.

Ze semináře je možné odhlášení nejpozději 5 pracovních dnů před konáním semináře. Přihlášení je možné učinit nejpozději 2 dny před konáním semináře. V případě neomluvené absence na semináři si SÚKL vyhrazuje právo odmítnout přihlášení účastníka v následujících 6 měsících (z důvodu zajištění kapacity pro všechny zájemce o danou problematiku)  děkujeme za pochopení!

 

Dotazy:

Velmi uvítáme, pokud nám svoje dotazy k tématu semináře zašlete předem na e-mailovou adresu: seminareovn@sukl_cz do 9. 1. 2024.


Cílová skupina:

Držitelé rozhodnutí o registraci, distributoři, lékaři, lékárníci, výrobci lékárenských softwarů, pacientské organizace


Garant: PharmDr. Jakub Velík, Ph.D.


Organizační dotazy:

Veronika Humlová, tel. č.: 272 185 730, e-mail: seminareovn@sukl_cz

 

V rámci konání semináře bude možné zakoupit zvýhodněné konferenční menu (platba výlučně kartou na místě).

 

Upozorňujeme účastníky semináře, že z kapacitních důvodů není možné parkovat v areálu SZÚ/SÚKL. Děkujeme za pochopení.