ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seminář č. 5 - Povinnosti výrobců ZP vyráběných na zakázku podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2017/745 - SEMINÁŘ SE RUŠÍ

Téma: Povinnosti výrobců ZP vyráběných na zakázku podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2017/745  

SEMINÁŘ SE RUŠÍ - nový termín bude vypsán

Datum konání: 13. 4. 2023

Místo konání: Státní ústav pro kontrolu léčiv - budova A (velký sál), Šrobárova 48, 100 41  Praha 10

Program semináře:

9:00 – 10:20      Cesta k Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2017/745 (MDR)

                          Platnost a přechodná období

                          Nové požadavky vyplývající z MDR

                          Nové požadavky vyplývající ze zákona 375/2021 Sb.

10:20 – 10:40    Přestávka

10:40 – 11:40    Systém řízení kvality (QMS)

                          Dozor nad trhem

                          Kroky k implementaci MDR                                

11:40 – 12:00    Dotazy


Podrobný program semináře společně s prezentacemi bude k dispozici na webových stránkách SÚKL v části Prezentace ze seminářů a konferencí (
https://www.sukl.cz/sukl/dalsi-informace/prehled-seminaru) nejpozději dva dny před začátkem semináře. Doporučujeme si prezentace vytisknout a přinést s sebou.

Cílová skupina:
Výrobci ZP na zakázku

Garant:
Mgr. Jakub Jágr, tel. č. 272 185 259, e-mail: kon@sukl_cz

Kontaktní osoba - přihlášky: Mgr. Anna Holubová, tel. č.: 272 185 970, e-mail: info@cszt-sukl_cz

Kontaktní osoba - platby: Bc. Lenka Cibulková, tel. č.: 272 185 832, e-mail: ucetni@cszt-sukl_cz

Kontaktní osoba - dotazy: Barbora Kafková, tel. č.: 272 185 125, e-mail: seminarezp@sukl_cz

Vítáme jakékoli náměty k programu semináře, prosíme zaslat nejpozději do 10. 4. 2023 e-mailem na adresu  seminarezp@sukl_cz

Přihlášení:

POZOR – změna způsobu přihlašování!!!

Přihlásit se na seminář můžete pomocí webového formuláře na tomto odkaze. https://www.cszt-sukl.cz/seminare/seminar-c-5-povinnosti-vyrobcu-zp-vyrabenych-na-zakazku-podle-narizeni-ep

Uzávěrka přihlášek: 6. 4. 2023.


Poplatek v Kč

-        nekomerční subjekty 1000,-Kč

-        komerční subjekty 3000,-Kč

 
Účastnický poplatek je hrazen bezhotovostním převodem. Platba účastnických poplatků je nutná předem. Součástí poplatku je občerstvení poskytnuté v průběhu semináře.  Informace o částce a bankovním spojení je zasílána v pozvánce na akci po odeslání přihlášky. Variabilní symbol bude generován automaticky po přihlášení na seminář.
 

Pozn.: Za komerční subjekty jsou považovány subjekty, které podnikají za účelem dosažení zisku a osoby, které jednají jménem nebo na účet těchto subjektů (viz § 420 a dále Občanského zákoníku).

Maximální počet účastníků: 100