ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seminář č. 3 - Povinnosti dovozců a distributorů zdravotnických prostředků ve světle nové legislativy

Téma:  Povinnosti dovozců a distributorů zdravotnických prostředků ve světle nové legislativy  

Datum konání: 28. března 2023

Místo konání: Státní ústav pro kontrolu léčiv - velký sál, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 (budova A)

Program semináře:

9:00 - 9:05      úvod   

9:05 - 9:50      povinnosti – dovozci

9:50 - 10:10    přestávka

10:10 - 10:55  povinnosti – distribuce / výdej

10:55 - 11:10  přestávka

11:10 - 11:40  informační systémy využívané dovozci / distributory

11:40 - 12:10  povinnosti v oblasti vigilance

Podrobný program semináře společně s prezentacemi bude k dispozici na webových stránkách SÚKL Prezentace ze seminářů a konferencí, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz) nejpozději dva dny před začátkem semináře. Doporučujeme si prezentace vytisknout a přinést s sebou.

Cílová skupina:
dovozci, distributoři a výdejci zdravotnických prostředků

Garant: Mgr. Jakub Jágr, tel. č. 272 185 259, e-mail: kon@sukl_cz

Kontaktní osoba - dotazy: Barbora Kafková, tel. č.: 272 185 125, e-mail: seminarezp@sukl_cz

Kontaktní osoba - přihlášky: Mgr. Anna Holubová, tel. č.: 272 185 970, e-mail: info@cszt-sukl_cz

Kontaktní osoba pro platby: Bc. Lenka Cibulková, tel. č.: 272 185 832, e-mail: ucetni@cszt-sukl_cz

Vítáme jakékoli náměty k programu semináře, prosíme zaslat nejpozději do 23. 3. 2023 e-mailem na adresu seminarezp@sukl_cz.


Přihlášení:

POZOR – změna způsobu přihlašování!!!

Přihlásit se na seminář můžete pomocí webového formuláře na tomto odkaze: https://www.cszt-sukl.cz/seminare/seminar-c-3-povinnosti-dovozcu-a-distributoru-zp-ve-svetle-nove-legislativy

Uzávěrka přihlášek: 24. 3. 2023.


Poplatek v Kč

-        nekomerční subjekty 1000,-Kč

-        komerční subjekty 3000,-Kč

 
Účastnický poplatek je hrazen bezhotovostním převodem. Platba účastnických poplatků je nutná předem. Součástí poplatku je občerstvení poskytnuté v průběhu semináře.  Informace o částce a bankovním spojení je zasílána v pozvánce na akci po odeslání přihlášky. Variabilní symbol bude generován automaticky po přihlášení na seminář.

Pozn.: Za komerční subjekty jsou považovány subjekty, které podnikají za účelem dosažení zisku a osoby, které jednají jménem nebo na účet těchto subjektů (viz § 420 a dále Občanského zákoníku).

Maximální počet účastníků: 100