ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seminář č. 2 – Sekce cenové a úhradové regulace (CAU)

Téma: Seminář sekce cenové a úhradové regulace – aktuální témata  

Datum konání: 23. 3. 2023 od 9:00 do cca 13:00 hod.

Registrace účastníků bude probíhat od 8:30 hod.

Místo konání: Státní ústav pro kontrolu léčiv - velký sál, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 (budova č. 24), online připojení nebude možné.

Upozorňujeme účastníky semináře, že není možné z kapacitních důvodů parkovat v areálu SZÚ/SÚKL. Děkujeme za pochopení.

Okruhy semináře:

-        Nařízení EU o HTA

-        Podobné přípravky

-        Příklady nevyhovění žádosti v části podmínek úhrady

-        Proces SŘ s léčivými přípravky pro vzácná onemocnění

-        Dopad na rozpočet

Podrobný program semináře společně s prezentacemi bude k dispozici na webových stránkách SÚKL (v části Prezentace ze seminářů a konferencí) v době před konáním semináře.

Prosíme účastníky o zaslání případných dotazů k problematice, a to nejpozději do 10. 3. 2023. Dotazy je možné zasílat na e-mailovou adresu: dana.havova@sukl_cz s uvedením "Seminář CAU" v předmětu e-mailu kvůli snadnější identifikaci.

Cílová skupina: zástupci držitelů rozhodnutí o registraci, osoby zpracovávající podklady pro žádosti o stanovení ceny nebo úhrady, osoby jednající ve správních řízeních CAU, zdravotní pojišťovny, odborná veřejnost se zájmem o problematiku CAU, pacientské organizace

Garant: Ing. Milan Vocelka, tel. č.: 272 185 307, email: milan.vocelka@sukl_cz


Kontaktní osoby – dotazy:

Dana Hávová, tel. č.: 272 185 341, e-mail: dana.havova@sukl_cz

Ludmila Petláková, tel. č.: 272 185 404, e-mail: ludmila.petlakova@sukl_cz

Kontaktní osoba - přihlášky: Anna Holubová, tel. č.: 272 185 970, e-mail: info@cszt-sukl_cz

Kontaktní osoba - pro platby: Bc. Lenka Cibulková, tel. č.: 272 185 832, e-mail: ucetni@cszt-sukl_cz   Přihlášení:

POZOR – změna způsobu přihlašování!!!

Přihlásit se na seminář můžete pomocí webového formuláře na tomto odkaze: https://www.cszt-sukl.cz/seminare/seminar-c-2-sekce-cenove-a-uhradove-regulace-cau

Uzávěrka přihlášek: 20. 3. 2023 nebo při naplnění sáluPoplatek v Kč

-       nekomerční subjekty částka 1000,- Kč

-       komerční subjekty částka Kč 3.200,- Kč


Účastnický poplatek je hrazen bezhotovostním převodem. Platba účastnických poplatků je nutná předem. Součástí poplatku je občerstvení poskytnuté v průběhu semináře.  Informace o částce a bankovním spojení je zasílána v pozvánce na akci po odeslání přihlášky. Variabilní symbol bude generován automaticky po přihlášení na seminář.


Pozn. Za komerční subjekty jsou považovány subjekty, které podnikají za účelem dosažení zisku a osoby, které jednají jménem nebo na účet těchto subjektů (viz § 420 a dále Občanského zákoníku).


Maximální počet účastníků
: 100