ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seminář 9 - Sekce cenové a úhradové regulace

Téma: Podobné přípravky, farmakoekonomické analýzy a hranice ochoty platit  

!!! POZOR !!! Z DŮVODU PLNÉHO OBSAZENÍ SEMINÁŘE JIŽ NENÍ MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT

 

Datum konání: 17. 5. 2017 (středa) od 9:00 do cca 13:00 hod.

Místo konání: Státní ústav pro kontrolu léčiv - velký sál, Šrobárova 48, 100 41  Praha 10 (budova č. 24)

 

Program semináře:

 1. Podobné přípravky

  • Hodnocení podobných přípravků dle novely zákona o veřejném zdravotním pojištění

2. Farmakoekonomické analýzy a hranice ochoty platit

  • Aktuální požadavky na hodnocení nákladové efektivity
  • Hranice ochoty platit
  • Nová struktura posuzování farmakoekonomických analýz
  • Obchodní tajemství ve vztahu k farmakoekonomické analýze
  • Příklady častých nedostatků

 

Podrobný program semináře společně s prezentacemi bude k dispozici na webových stránkách SÚKL (v části https://www.sukl.cz/sukl/rok-2017) v době před konáním semináře.

 

Doporučujeme si prezentace vytisknout a přinést s sebou.

 

Cílová skupina: zástupci držitelů rozhodnutí o registraci, osoby zpracovávající podklady pro žádosti o stanovení ceny nebo úhrady, osoby jednající ve správních řízeních CAU, zdravotní pojišťovny, odborná veřejnost se zájmem o problematiku CAU, pacientské organizace

 

Garant: PharmDr. Lenka Vostalová, Ph.D., tel. č.: 272 185 420,  e-mail: Lenka.Vostalova@sukl_cz

Kontaktní osoba – dotazy, přihlášky:

Dana Hávová, tel. 272 185 341,   e-mail: dana.havova@sukl_cz

Ludmila Petláková, tel. 272 185 404,  e-mail: ludmila.petlakova@sukl_cz

Přihlášky zasílejte v elektronické podobě

Registrace účastníků bude probíhat od 8:30 hod.

Účast na semináři je bezplatná.

Prezentace k semináři 9 - Sekce cenové a úhradové regulace, 16.05.2017

Téma: Podobné přípravky, farmakoekonomické analýzy a hranice ochoty platit