Seminář 7 - Sekce cenové a úhradové regulace

Téma: Odborné aspekty správních řízení vedené sekcí CAU  

Datum konání: pondělí 25. 10. 2021 od 9:00 hod. do 13:00 hod.

Místo konání: Státní ústav pro kontrolu léčiv - velký sál, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 (areál SZÚ - budova č. 24)

 

Program semináře:

 • Nedostatky ve správních řízeních z klinického pohledu SÚKL (indikace, cílové populace vs klinické důkazy)
 • Výběr komparátoru
 • Nemocniční versus ambulantní podání
 • „Flat“ úhrada a možnost jejího (ne)uplatnění
 • Další úhrada vs. bonifikace
 • Výklad SmPC pro účely úhrady
 • Obchodní tajemství ve farmakoekonomických analýzách
 • Nejčastější nedostatky farmakoekonomických analýz
 • Rozhodnutí MZ ČR a jejich vliv na posuzování farmakoekonomických analýz

  

Prosíme zájemce o seminář o zaslání případných dotazů k problematice uvedené výše na e-mailovou adresu dana.havova@sukl_cz nebo ludmila.petlakova@sukl_cz, a to nejpozději do 8. 10. 2021.

 

Cílová skupina: zástupci držitelů rozhodnutí o registraci, osoby zpracovávající podklady pro žádosti o stanovení ceny nebo úhrady, osoby jednající ve správních řízeních CAU, zdravotní pojišťovny, odborná veřejnost se zájmem o problematiku CAU, pacientské organizace

 

Garant: PharmDr. Leoš Fuksa, Ph.D., tel. č.: 272 185 889, e-mail: leos.fuksa@sukl_cz

Kontaktní osoba - přihlášky: Hana Frčková, e-mail: hana.frckova@email_cz

Kontaktní osoby - dotazy:

Dana Hávová, tel. č. 272 185 341, e-mail: dana.havova@sukl_cz

Ludmila Petláková, tel. č.: 272 185 404, e-mail: ludmila.petlakova@sukl_cz

Kontaktní osoba - pro platby: Bc. Lenka Cibulková, tel. č.: 272 185 832, e-mail: lenka.cibulkova1@email_cz  

 

Přihlášky zasílejte v elektronické podobě na e-mail paní Hany Frčkové.

 

Poplatek v Kč/variabilní symbol:

 • nekomerční subjekty 800,- Kč při bezhotovostní platbě na účet a 1.000,- Kč při hotovostní platbě na místě
 • komerční subjekty 2.000,- Kč při bezhotovostní platbě na účet a 2.500,- Kč při hotovostní platbě na místě

Členové ČSZT mají slevu 20 %

 

VS: v přihlášce bude generován automaticky  

 

Pozn. Za komerční subjekty jsou považovány subjekty, které podnikají za účelem dosažení zisku a osoby, které jednají jménem nebo na účet těchto subjektů (viz § 420 a dále Občanského zákoníku).

 

Při platbě bankovním převodem JE NUTNÉ uvést do poznámky jméno účastníka, jinak je velmi obtížné později spárovat platby a přihlášky.

 

Registrace účastníků platících v hotovosti začne v 08:30 hod. Registrace účastníků, kteří zaplatili poplatek bankovním převodem, bude probíhat od 08:45 hod.