ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seminář 6 – Sekce cenové a úhradové regulace

Téma: Procesní aspekty správních řízení vedené sekcí CAU a jejich vybrané typy  

Datum konání: úterý 19. 10. 2021 od 9:00 hod. do 13:00 hod.

Místo konání: Státní ústav pro kontrolu léčiv - velký sál, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 (areál SZÚ - budova č. 24)

Kapacita sálu je zaplněna, již nebudeme přijímat další přihlášky.

Program semináře:

  1. Složené léčivé přípravky
  2. Prokazování cenové reference
  3. Zkrácené revize úhrad
  4. Postupy a hodnocení ve správních řízeních, interakce SÚKL – účastníci řízení v návaznosti na  průběh řízení
  5. Nejčastější procesně-právní pochybení ze strany účastníků řízení a jejich náprava
  6. Institut odvolání

 

Prosíme zájemce o seminář o zaslání případných dotazů k problematice uvedené výše na e-mailovou adresu dana.havova@sukl_cz nebo ludmila.petlakova@sukl_cz, a to nejpozději do 1. 10. 2021.

 

Cílová skupina: účastníci řízení o stanovení nebo změně výše a podmínek úhrady, subjekty zastupující tyto osoby, odborné společnosti a odborná veřejnost 

 

Garant: Ing. Ondřej Němeček, tel. č. 272 185 330, e-mail: ondrej.nemecek@sukl_cz

Kontaktní osoba - přihlášky: Hana Frčková, e-mail: hana.frckova@email_cz

Kontaktní osoby - dotazy:

Dana Hávová, tel. č. 272 185 341, e-mail: dana.havova@sukl_cz

Ludmila Petláková, tel. č.: 272 185 404, e-mail: ludmila.petlakova@sukl_cz

Kontaktní osoba - pro platby: Bc. Lenka Cibulková, tel. č.: 272 185 832, e-mail: lenka.cibulkova1@email_cz  

 

Přihlášky zasílejte v elektronické podobě na e-mail paní Hany Frčkové.


Poplatek v Kč/variabilní symbol:

  • nekomerční subjekty 800,- Kč při bezhotovostní platbě na účet a 1.000,- Kč při hotovostní platbě na místě
  • komerční subjekty 2.000,- Kč při bezhotovostní platbě na účet a 2.500,- Kč při hotovostní platbě na místě

Členové ČSZT mají slevu 20 %

 

VS: v přihlášce bude generován automaticky  

 

Pozn. Za komerční subjekty jsou považovány subjekty, které podnikají za účelem dosažení zisku a osoby, které jednají jménem nebo na účet těchto subjektů (viz § 420 a dále Občanského zákoníku).

 

Při platbě bankovním převodem JE NUTNÉ uvést do poznámky jméno účastníka, jinak je velmi obtížné později spárovat platby a přihlášky.

 

Registrace účastníků platících v hotovosti začne v 08:30 hod. Registrace účastníků, kteří zaplatili poplatek bankovním převodem, bude probíhat od 08:45 hod.