ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seminář 6 - Registrace léčiv a farmakovigilance

Téma: Zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejícíh zákonů. Datum: 24.4.2008  

Pořadí: 6

Datum: 24.4. 2008, půldenní dopolední seminář

Seminář se koná ve velké posluchárně SÚKL zahájení v 8.30 hod. – plánovaný konec 13.00 hod. (max. 14.00 hod – v případě bohaté diskuse) 

Registrace léčiv a Farmakovigilance

Téma: zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů

Program:

  • Nový zákon o léčivech a s ním související změny v oblasti registrace a farmakovigilance léčivých přípravků
  • Nová legislativa v oblasti herbálních léčivých přípravků
Cílová skupina: osoby odpovědné za farmakovigilanci, osoby odpovědné za zpracování hlášení NÚ, zástupci držitelů rozhodnutí o registraci

Náměty na diskusní příspěvky prosíme zaslat nejpozději do 20.4.2008 poštou nebo e-mailem na adresu jana.mlada@sukl_cz nebo helena.tutterova@sukl_cz .

Garant: MUDr. Jana Mladá

Kontaktní osoba: Kateřina Šustrová, tel. 272 185 885, e-mail: katerina.sustrova@sukl_cz 

Poplatek Kč / var. symbol: 800,- / 608 – v případě platby předem 
                                     1000,-/608 v případě platby na místě před seminářem

Přihláška Přihláška (30,50 KB)