ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seminář 4 - Setkání na téma elektronizace agendy

Elektronizace agendy správních řízení o stanovení maximální ceny, výše a podmínek úhrad léčivých přípravků.    

Státní ústav pro kontrolu léčiv Vás zve na setkání na téma elektronizace agendy Správních řízení o stanovení maximální ceny, výše a podmínek úhrad léčivých přípravků (dále jen SŘ). Na setkání bude prezentováno a diskutováno pouze technické řešení elektronizace a možnost elektronického přístupu k rozhraní SÚKL, jehož definice bude představena. Na setkání nebude řešen věcný průběh správního řízení a jiné problémy s tímto spojené.

Téma: prezentace elektronizace agendy SŘ

Program jednání:

  • Stručné seznámení s aplikací na evidenci správních řízení (SŘDLP)
  • Prezentace on-line vyhledávacího formuláře výstupů ze SŘ na webu SÚKL
  • Technické řešení připojení do SÚKL
  • Změna xls tabulky na webu SÚKL
  • On-line připojení k dokumentaci SŘ
  • Zodpovězení dotazů

Prezentující: Ing. Tomáš Melen, náměstek SÚKL pro informatiku a ekonomiku

Termín konání: 26. března 2008 od 14,00 hod. do 16,00 hod.

Místo konání: Velký sál Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, Praha 10

Vzhledem k omezené kapacitě očekáváme za asociace max 3 účastníky a za farmaceutickou společnost očekáváme 1 účastníka. 

Svou účast prosím potvrďte zasláním jména, příjmení účastníka/ů na emailovou adresu sekretariátu SÚKL sekr.red@sukl_cz

 

Prezentace ze semináře č. 4, 09.04.2009

Elektronizace agendy správních řízení o stanovení maximální ceny, výše a podmínek úhrad léčivých přípravků.