ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seminář 4 - Oddělení koordinace odborných činností - ZMĚNA FORMY SEMINÁŘE - WEBINÁŘ

Téma : Procesy SÚKL ve vztahu k zajištění dostupnosti léčivých přípravků  

Seminář č. 4 – Oddělení koordinace odborných činností, Procesy SÚKL ve vztahu k zajištění dostupnosti léčivých přípravků, který se bude konat dne 9. 9. 2020 od 10:00 hod. proběhne pouze elektronickou formou webináře (tedy bez osobní účasti).

Jsme si vědomi netradičního pojetí, ale s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a ochranu zdraví se jeví tato varianta jako nejvhodnější. Programový plán zůstává nezměněn a webinář proběhne v plném rozsahu plánovaných okruhů a času.

Poplatek za Seminář zůstává nezměněn. Podrobnější informace (úhrada registračního poplatku na místě, přihlašovací údaje na webinář či požadavky na hardware a software) bude zasílán účastníkům na jejich kontaktní e-mail uvedený v přihlášce. V případě, že účastníka přihlašovala jiná osoba a preferují zaslání přihlašovacích údajů na jiný e-mail, informujte nás na: marketreport@sukl_cz

Má-li účastník jakékoliv konkrétní dotazy, prosíme o jejich zaslání v předstihu na e-mail: marketreport@sukl_cz , dotazy také bude možné zaslat formou chatu během konání semináře.

 


!!! DŮLEŽITÉ !!! Z důvodu NAPLNĚNÍ kapacity semináře, se již NELZE na tento termín přihlásit. Datum konání: 9. 9. 2020 od 10:00 hod. (konec semináře cca v 15 hod.) - ZMĚNA!

Místo konání: Státní ústav pro kontrolu léčiv – velký sál, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 (areál SZÚ – budova č. 24)

 

Tematické okruhy semináře:

 1. Koncepce řešení dostupnosti léčivých přípravků

 2. Pohled ministerstva zdravotnictví k dotčeným agendám

 3. Market report (metodika oznámení o uvedení, přerušení, obnovení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh)

 4. Plná moc a pověření ve vztahu k cizojazyčným šaržím a Specifickým léčebným programům

 5. Specifické léčebné programy

 6. Ceny a úhrady léčivých přípravků ve Specifickém léčebném programu

 7. Uvádění cizojazyčných šarží do oběhu

 8. Individuální dovoz neregistrovaných léčivých přípravků

 9. Hlášení předepsání nebo použití neregistrovaného léčivého přípravu

 10. Trvalá výjimka z českých textů na obalu a v příbalové informaci

 11. Souběžný dovoz

 12. Pravidlo sunset clause

 13. Ochranné prvky ve vztahu k zajištění dostupnosti LP

 14. Vývoz do zahraniční ve vztahu k zajištění dostupnosti LP

 

Sled prezentací nemusí odpovídat pořadí v rámci semináře.

Program semináře a prezentace budou k dispozici na webových stánkách SÚKL. Doporučujeme si prezentace vytisknout a přinést s sebou.


Cílová skupina: seminář je určen držitelům rozhodnutí o registraci, držitelům rozhodnutí o povolení k distribuci léčivých přípravků, lékárníkům a předkladatelům Specifických léčivých programů

Prosíme zájemce o seminář o zaslání případných dotazů k problematice a návrhů témat k diskuzi, a to nejpozději do 31. 7. 2020. Dotazy je možné zasílat na e-mailovou adresu jakub.velik@sukl_cz. Dle povahy dotazů může být přizpůsoben obsah a případně délka semináře.

 

Garant: PharmDr. Jakub Velík, Ph.D., tel. č. 272 185 348, e-mail: jakub.velik@sukl_cz

Kontaktní osoba – přihlášky: Hana Frčková, tel. č. 272 185 851, e-mail: hana.frckova@email_cz

Kontaktní osoba – dotazy: PharmDr. Jakub Velík, Ph.D., tel. č. 272 185 348, e-mail: jakub.velik@sukl_cz

Kontaktní osoba pro platby: Bc. Lenka Cibulková, tel. č.: 272 185 832, e-mail: lenka.cibulkova1@email_cz

 

Přihlášky zasílejte v elektronické podobě na e-mail paní Hany Frčkové.

 

Poplatek v Kč/variabilní symbol:

 • nekomerční subjekty 800,- Kč při bezhotovostní platbě na účet i při hotovostní platbě na místě 1000,- Kč
 • komerční subjekty 3.000, -Kč při bezhotovostní platbě na účet a 3.500, -Kč při hotovostní platbě na místě

Členové ČSZT mají slevu 20 % 

 

VS: v přihlášce bude generován automaticky  

Pozn. Za komerční subjekty jsou považovány subjekty, které podnikají za účelem dosažení zisku a osoby, které jednají jménem nebo na účet těchto subjektů (viz § 420 a dále Občanského zákoníku).

 

Při platbě bankovním převodem JE NUTNÉ uvést do poznámky jméno účastníka, jinak je velmi obtížné později spárovat platby a přihlášky.

 

Registrace účastníků platících v hotovosti začne v 09:30 hod. Registrace účastníků, kteří zaplatili poplatek bankovním převodem, bude probíhat od 09:45 hod.