ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seminář 3 - Klinické hodnocení - etické komise

Opakování semináře z 25.1.2008.  

Pořadí: -3-

Datum: 28.2. 2008, půldenní dopolední seminář

Seminář se koná ve velkém sále SÚKL.

Zahájení v 9.00 hodin, předpokládaný konec ve 12.30 hod. Registrace od 8.30 hod. 

Název: Klinické hodnocení – etické komise (opakování semináře z 25.1.2008)

Téma: zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů

Program: 

  • Zahájení a stručná informace o organizačních změnách SÚKL (A.Němcová)
  • Informace o připravovaném pokynu pro etické komise k předkládané dokumentaci a požadavkům na její rozsah   (Š.Špeciánová)
  • Nový zákon o léčivech – promítnutí změn v oblasti klinického hodnocení, hl. dopady na činnost etických komisí; event. Specifických léčebných programů a použití neregistrovaných přípravků (A.Němcová, I.Koblihová) 

Cílová skupina: členové etických komisí působící v oblasti klinických hodnoceních.

Náměty na diskusní příspěvky prosíme zaslat nejpozději do 20.1.2008 poštou nebo e-mailem na adresu alice.nemcova@sukl_cz 

Garant:  MUDr. Alice Němcová

Kontaktní osoba:  Hana Frčková, tel. 272 185 885, e-mail: hana.frckova@sukl_cz 

Poplatek Kč / var. symbol: 400,- / 308 -  pro členy etických komisí

                                             800,- / 308 -  pro ostatní zájemce; např. zástupce farmaceutických   firem či smluvních organizací.

Důležitá informace pro poskytnutí snížené platby za účast na semináři:

Pokud není člen etické komise (dále EK) uveden jmenovitě na seznamu EK při zdravotnickém zařízení zveřejněném na těchto webových stránkách, požadujeme předložit při registraci písemné prohlášení předsedy EK či zřizovatele o jeho členství v EK nebo co nejdříve na SÚKL dodat aktualizaci členů pro informace na webu (lze i e-mailem: hana.frckova@sukl_cz) .

 

Přihláška Přihláška (30,50 KB