ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seminář 2 – Sekce cenové a úhradové regulace

Téma: Aktuální témata k cenám a úhradám LP/PZLÚ (jedná se o přeložený Seminář 15 ze dne 3.11.2020)  

Seminář se bude konat formou webináře - bez osobní účasti.

Přihlašovací údaje obdrží účastníci nejpozději 1 hodinu před začátkem.

Dotazy k tématu můžete zasílat předem na adresu dana.havova@sukl_cz, nebo po skončení webináře.

 


 

Datum konání: 16. 6. 2021 od 09:00 hod. do cca 12:00 hod

Místo konání: Webinář

 

Předběžná témata semináře:

 1. Předběžná témata semináře:

  1. Aktuality v oblasti cenové a úhradové regulace LP/PZLÚ
  2. Procesní specifika řízení s vysoce inovativními léčivými přípravky
  3. Seznam nehrazených léčiv
  4. Informace k průběhu individuálních správních řízení
  5. Změny v praxi v řízeních s podobnými léčivými přípravky

 

Prosíme zájemce o seminář o zaslání případných dotazů k problematice uvedené výše, a to nejpozději do 2. 6. 2021. Dotazy je možné zasílat na e-mailovou adresu dana.havova@sukl_cz.

Cílová skupina: účastníci řízení o stanovení nebo změně výše a podmínek úhrady, subjekty zastupující tyto osoby, odborné společnosti a odborná veřejnost

 

 

Garant: Ing. Milan Vocelka, tel. č. 272 185 307, e-mail: milan.vocelka@sukl_cz

Kontaktní osoba - přihlášky: Hana Frčková, tel. č. 272 185 851, e-mail: hana.frckova@email_cz

Kontaktní osoba - dotazy: Dana Hávová, tel. č. 272 185 341, e-mail: dana.havova@sukl_cz

Kontaktní osoba - pro platby: Bc. Lenka Cibulková, tel. č.: 272 185 832, e-mail: lenka.cibulkova1@email_cz 

 

Přihlášky zasílejte v elektronické podobě na e-mail: hana.frckova@email_cz (přihlášky zašlou i ti účastníci, kteří byli přihlášeni na seminář č. 15 dne 3.11.2020)

Prosíme účastníky, kteří mají uhrazen registrační poplatek, aby na přihlášku uvedli v.s. pod kterým byl poplatek zaplacen.

 

Poplatek v Kč / variabilní symbol:

 • nekomerční subjekty 800,-Kč při bezhotovostní platbě na účet a 1.000,-Kč při hotovostní platbě na místě
 • komerční subjekty 2.000,-Kč při platbě na účet a 2.500,-Kč při platbě na místě v hotovosti
Členové ČSZT mají slevu 20 % 
  

VS: v přihlášce bude generován automaticky

 

Pozn. Za komerční subjekty jsou považovány subjekty, které podnikají za účelem dosažení zisku a osoby, které jednají jménem nebo na účet těchto subjektů (viz § 420 a dále Občanského zákoníku).

 

Při platbě převodem JE NUTNÉ uvést do poznámky jméno účastníka, jinak je velmi obtížné později spárovat platby a přihlášky.

Prezentace k semináři 2 - Sekce cenové a úhradové regulace, 10.06.2021

Téma: Aktuální témata k cenám a úhradám LP/PZLÚ  (jedná se o přeložený Seminář 15 ze dne 3.11.2020)